Interactive Intelligence: wzrost przychodów o 18% w drugim kwartale 2010 roku

Firma Interactive Intelligence (Nasdaq: ININ), międzynarodowy dostawca zintegrowanych rozwiązań z zakresu komunikacji IP dla biznesu, ogłosiła wyniki finansowe za okres drugiego kwartału 2010 roku. Przychody firmy wyniosły 38,8 mln dolarów, co stanowi 18 % wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2009 roku. Przychody ze sprzedaży produktów wzrosły o 10 %, a przychody ze sprzedaży usług o 26 %.

„Interactive Intelligence rozwija się stabilnie, każdego roku notując wzrost przychodów” – powiedział założyciel i dyrektor naczelny firmy, dr Donald E. Brown. – „Gwałtownie wzrasta udział oferty usług CaaS (Communications-as-a-Service) w całości działalności firmy – obecnie stanowi ona aż 14 % otrzymanych zamówień. W bieżącym kwartale nasze dochody z CaaS wzrosły o 87 % w porównaniu z drugim kwartałem 2009 roku. Stale również rośnie zysk osiągany z działalności wsparcia technicznego i usług profesjonalnych.”

Zysk operacyjny liczony zgodnie z metodologią GAAP wyniósł 4,7 mln dolarów, co stanowi 56 % wzrost w porównaniu z sumą 3 mln dolarów raportowaną w drugim kwartale ubiegłego roku. Zysk operacyjny liczony niezgodnie z GAAP osiągnął 5,6 mln dolarów w porównaniu z 3,7 mln dolarów w analogicznym okresie 2009 roku.

Zysk netto określony zgodnie z GAAP wyniósł 2,5 mln dolarów w porównaniu z 2,1 mln dolarów w drugim kwartale 2009 roku. Zysk netto niezgodny z GAAP osiągnął 5 mln dolarów przy w porównaniu z 4,4 mln dolarów w analogicznym kwartale ubiegłego roku.

Bilans środków gotówkowych i inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2010 roku wzrósł do 75,6 mln dolarów przy braku zadłużenia.

Do najważniejszych wydarzeń w drugim kwartale 2010 roku można zaliczyć:

  • Największą do tej pory liczbę uczestników Forum Użytkowników Interactive Intelligence,
  • Przyznanie firmie przez Izbę Handlową – czwarty rok z rzędu – tytułu „Najlepszego pracodawcy stanu Indiana”.
  • Na rynku polskim osiągnięcie trzeciego miejsca w rankingu firm informatycznych o największym wzroście przychodów w latach 2008-2009, przygotowanym przez magazyn Computerworld.

źródło/autor: Interactive Intelligence

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu