Wdrożenie mHR pełne energii

Kolejne dwie spółki Grupy Tauron Polska Energia: Enion Energia oraz Energia ProGigawat rozszerzyły zakres funkcjonalny systemu Impuls 5 o system wspomagający zarządzanie zasobami ludzkimi – mHR.

Decyzja o wdrożeniu narzędzi z pakietu mHR wynikała wprost z przyjętych założeń strategicznych. Jednym z pięciu głównych filarów strategii korporacyjnej, tożsamych z głównymi celami strategicznymi Grupy, jest rozwój kapitału ludzkiego, w tym uruchomienie programu zarządzania talentami. Wdrożone rozwiązanie informatyczne wspierać będzie zarządzenie strukturą organizacyjną (opisy komórek, stanowisk), kwalifikacjami (planowanie wymagań, ocena kwalifikacji), kompetencjami (definiowanie kompetencji dla stanowisk, ocena kompetencji pracowników) oraz planowanie i realizację działań rozwojowych pracowników.

– Co istotne, systemem objęci zostali wszyscy pracownicy organizacji od bezpośredniej obsługi klienta po kadrę specjalistyczną i kierowniczą. W firmach świadczących usługi podstawą sukcesu są sprawnie działające, kompetentne zespoły pracowników. W przypadku tego wdrożenia uwzględniliśmy planowaną reorganizację związaną ze specjalizacją działalności poszczególnych przedsiębiorstw – zauważa Anna Węgrzyn, Kierownik Projektu mHR w firmie BPSC SA.

Enion Energia sp. z o.o oraz EnergiaPro Gigawat sp. z o.o. prowadzące działalność w zakresie sprzedaży energii elektrycznej wchodzą w skład holdingu TAURON Polska Energia S.A.

Jest to dziś jeden z największych, związanych z rynkiem energii podmiotów gospodarczych Polsce. Jego struktura obejmuje zarówno dystrybutorów, jak i wytwórców energii.

Zakończenie wdrożenia zbiegło się z debiutem giełdowym Grupy Tauron.

Z rozwiązań systemu mHR korzystają już m.in.: Polski Cukier, Jurajska SP, TiM

źródło/autor: BPSC

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu