Internauci wolą surfowanie po sieci od seksu

Tagi:

Jak wynika z sondażu PBI na temat preferowanych form spędzania wolnego czasu, badani najchętniej wybierają surfowanie po sieci (90 proc.), podczas gdy seks wskazała nieco ponad jedna czwarta ankietowanych. Internauci wolne chwile poświęcają na przyjemności, korzystanie z mediów oraz wypełnianie codziennych obowiązków. Czas wolny przeznaczają chętniej na surfowanie po internecie, niż na pozostałe rozrywki.

Generalnie internauci w wolnych chwilach chętnie pozostają w domu, preferując spokojne spędzanie czasu. Poza surfowaniem w sieci, najchętniej oglądają telewizję. Wykonywanie tej czynności poprzedniego dnia zadeklarowało ponad trzy czwarte badanych. Ponad połowa w chwilach relaksu czyta gazety, czasopisma lub książki. Niemal tyle samo deklaruje, że  zajmuje się domem (sprząta, gotuje lub pierze). Nieco więcej niż ponad co czwarty badany wolne chwile spędza uprawiając seks. Natomiast niemal co czwarty czas ten przeznacza na sport i rekreację. Najmniej odpowiedzi otrzymała odpowiedź, że wolny czas ankietowani przeznaczają na wyjście do kina, teatru lub do restauracji.

1 PBI

PBI zapytało na co badani przeznaczyliby 2 godziny wolnego czasu. Plany oraz stan faktyczny pokrywają się w przypadku korzystania z internetu. W obu pytaniach odpowiedź tę wskazało najwięcej internautów. Natomiast pozostałe odpowiedzi w sferze deklaracji są rozbieżne z odpowiedziami, na temat tego co respondenci robili w dniu wczorajszym. Przykładowo, analizując korzystanie z mediów – oglądanie telewizji w planach internautów znalazło się na dziewiątym miejscu, z niewiele ponad trzema proc. wskazań. Podczas, gdy oglądanie telewizji wczoraj zadeklarowało trzy czwarte ankietowanych, plasując tę odpowiedź na drugim miejscu. Radia w dniu wczorajszym słuchało 44 proc., podczas gdy w planach odpowiedź ta uzyskała półtora proc.

Planując wolne chwile – czas z rodziną spędziłoby 14,3 proc. ankietowanych. Nieco więcej, niż co dziesiąty zadeklarował, że uprawiałby seks. Kolejne miejsca zajęły odpowiedzi, typu: przeznaczenie 2 godzin wolnego czasu na sport i rekreację (8,1 proc.), wyjście ze znajomymi (7,1 proc.), etc. Czytanie książek zadeklarowało 5 proc. respondentów, podczas gdy czytanie gazet – niecały procent. Dwie godziny wolnego czasu przeznaczyłoby na pracę nieco ponad procent badanych.

2 PBI

Ankietowani szukają w sieci przede wszystkim różnego rodzaju informacji, np. na ulubionych witrynach, czytając newsy oraz korzystając z wyszukiwarek. Drugą w kolejności grupą czynności wykonywanych w sieci stanowi komunikowanie się. Ankietowani chętnie korzystają także z multimediów.

Na pytanie PBI jakie czynności badani wykonywali wczoraj w internecie, respondenci najchętniej wybierali odpowiedź: sprawdzanie poczty e-mail (91,2 proc.), oglądanie ulubionych witryn (69,1 proc.). Kolejnymi czynnościami, na które wskazało po trzy czwarte internautów, biorących udział w badaniu są: czytanie wiadomości i newsów (66,9 proc.) oraz szukanie informacji w wyszukiwarce (66,2 proc.). Ponad połowa internautów sprawdzała stan swojego konta lub spędziła czas, rozmawiając przez komunikator. Niemal co trzeci zbadany chętnie w wolnych chwilach korzysta z serwisów społecznościowych, ściąga pliki z internetu oraz ogląda video. Niewiele mniej deklaruje słuchanie muzyki online. Najmniej wskazań uzyskały odpowiedzi, mówiące o tym, że zbadani w wolnych momentach sprawdzają wiadomości na czytniku RRS (6 proc.) oraz przeglądają internet na telefonie komórkowym.

3 PBI

PBI spytało także na ile ważny dla badanych jest codzienny dostęp do internetu. Dla ankietowanych okazało się to bardzo ważne. Na odpowiedź tę padło niemal dwie trzecie wskazań. Niemal co piąty (23,6 proc.) zaznaczył, że codzienny dostęp medium, jakim jest internet dla niego ważny. Jeden na dziesięciu badanych odpowiedział, że jest on raczej ważny. Odpowiedzi: „nieważny” i „zupełnie nieważny” uzyskały odpowiednio – 0,2 proc. oraz 0,1 proc.

4 PBI

źródło/autor: PBI

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu