30 lipca podczas NewConnect Convention zadebiutuje WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. – jeden z liderów wśród brokerów ubezpieczeniowych na Dolnym Śląsku – 30 lipca zadebiutuje na rynku NewConnect. Uroczystość debiutu odbędzie się podczas trzeciej edycji konferencji NewConenct Convention we Wrocławiu. Wśród trzech debiutantów WDB będzie pierwszym brokerem ubezpieczeniowym notowanym na małej giełdzie.

Debiut poprzedziła zakończona sukcesem prywatna emisja akcji. W jej ramach Spółka pozyskała 1, 1 mln złotych, które planuje zainwestować w szkolenia i rozwój swoich pracowników oraz rozbudowę struktury sprzedaży. Funkcję oferującego pełnił Wrocławski Dom Maklerski, Autoryzowanym Doradcą jest CEE Capital sp. z o.o.

– „Oferta złożona Inwestorom spotkała się z ich dużym zainteresowaniem, przede wszystkim ze względu na to, że jak dotąd na rynku NewConnect nie było spółki z branży brokerów ubezpieczeniowych. Całość emisji została sprzedana w ciągu dwóch tygodni. Środki, które pozyskaliśmy zamierzamy zainwestować w tzw. kapitał ludzki, budowę własnej struktury sprzedaży w różnych regionach Polski oraz dokapitalizowanie naszej spółki zależnej WBF sp. z o.o. Buduje ona ciekawy projekt internetowy, którego zakończenie planowane jest na 2011 rok.” – mówi Krzysztof Cichecki, Prezes Zarządu WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.

Po pierwszym półroczu br. WDB zanotował przychód na poziomie 802 tys. złotych oraz dodatni wynik finansowy. Spółka prognozuje, iż na koniec roku osiągnie 2,5 mln zł przychodów, a zysk netto będzie na poziomie około pół miliona złotych.

– „Szacujemy, że w ciągu kolejnych dwóch lat nasze przychody będą się stale zwiększały. Wpływ na to ma przede wszystkim podwyższenie stawek ubezpieczeniowych w przypadku polis majątkowych. Takie wzrosty składek odnotują także przedsiębiorcy działający w branży transportu ciężarowego i osobowego.” – komentuje Krzysztof Cichecki, Prezes Zarządu WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.

źródło/autor: WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu