Pierwsze półrocze IKE w DM BOŚ

Dom Maklerski BOŚ S.A. przeanalizował strategie inwestycyjne realizowane w pierwszym półroczu przez inwestorów posiadających indywidualne konta emerytalne prowadzone w ramach rachunków maklerskich.

Z analiz Brokera wynika, że ok. 85 procent aktywów zgromadzonych na rachunkach jest inwestowanych w instrumenty finansowe dostępne na rynku kapitałowym, a ok. 15 procent przechowywanych jest w gotówce. Zdecydowana większość przyszłych emerytów inwestuje środki zgromadzone na kontach emerytalnych w akcje spółek notowanych na GPW. Drugim najpopularniejszym instrumentem na rachunkach emerytalnych są obligacje. Spośród  posiadaczy IKE dwie trzecie klientów inwestuje długoterminowo lokując swoje oszczędności w aktywa spodziewając się wzrostu ich wartości w dłużysz okresie oraz zyskach z dywidendy. Pozostała jedna trzecia pomnaża swoje zyski poprzez aktywne inwestowanie zgromadzonych oszczędności. W tym zakresie również ponad 30 procent inwestorów z rynku pierwotnego z myślą o przyszłych zyskach zapisało się za pośrednictwem IKE, a nie zwykłego rachunku maklerskiego, na akcje prywatyzowanego PZU oraz Turonu.

„Wyniki i osiągnięcia DM BOŚ w segmencie Indywidualnych Kont Emerytalnych, po pierwszym półroczu potwierdzają, iż wielu inwestorów aktywnie wykorzystuje możliwości inwestycyjne, jakie daje IKE w formie rachunku maklerskiego. Inwestycja dokonywana poprzez IKE, będzie zawsze bardziej rentowna od podobnej ale tradycyjnej inwestycji ponieważ, jeśli utrzymamy środki do emerytury, nie płacimy 19-procentowego podatku od zysków kapitałowych,. Efekt „procentu składanego” powoduje, iż z każdym rokiem reinwestujemy i zarabiamy na IKE więcej, niż gdybyśmy te same środki inwestowali w obligacje lub akcje poza IKE” – komentuje wyniki Radosław Olszewski Prezes Zarządu Domu Maklerskiego BOŚ S.A.

Wraz ze wzrostem ilości rachunków rośnie również ich wartość. W przeciągu pół roku łączna wartość aktywów powiększyła się o 20%. Z danych statystycznych Biura wynika również, że ok. dwóch trzecich kont emerytalnych w DM BOŚ S.A. należy do osób poniżej 40 roku życia. 95 procent rachunków obsługiwanych jest przez Internet.

„W skali całego kraju IKE, w dalszym ciągu są mało popularne – głównie z powodu braku akcji edukacyjnych i promocyjnych na szczeblu centralnym. Aby zachęcić Polaków do odkładania na emeryturę bardzo ważne jest pokazanie zalet posiadania kont emerytalnych. IKE maklerskie to nie tylko możliwość inwestowania w akcje czy obligacje, jak się powszechnie uważa, ale także – w produkty strukturyzowane. Możemy poprzez kupno odpowiednich certyfikatów – inwestować pośrednio w złoto, ropę czy indeksy zagraniczne. Dla osób, które mają problem z wyborem konkretnych akcji już niedługo pojawi się nowa możliwość – inwestowanie w ETF na WIG20, czyli najprościej mówiąc – możliwość kupna instrumentu zachowującego się tak, jak indeks WIG20. Polacy potrafią liczyć zyski więc należy wskazywać praktyczne i wymierne korzyści inwestycji jakie daje IKE. DM BOŚ aktywnie uczestniczy w tego rodzaju inicjatywach samodzielnie lub we współpracy z FERK i SII” – dodaje Jacek Tyszko, ekspert Domu Maklerskiego BOŚ.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu