Chcemy lepszej infrastruktury telekomunikacyjnej w uzdrowiskach

Posiedzenie sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym i uzdrowiskach nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Na sierpień przeniesiono głosowanie nad szkodliwymi przepisami zakazującymi budowy stacji bazowych telefonii ruchomej na obszarach uzdrowiskowych, w  tym np.: Sopocie, Krynicy, Kołobrzegu oraz części Krakowa.

22 lipca br. kontynuowano prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, który przewiduje zakaz budowy stacji bazowych telefonii ruchomej na obszarach uzdrowiskowych, czyli strefie „A”.

Na terenie miejscowości o statusie uzdrowiska, pomimo postępującego rozwoju technologii i usług, w dalszym ciągu działają urządzenia oparte o przestarzałą technologię. Skutkiem tego jest brak sygnału odpowiedniej jakości, brak odpowiedniego zasięgu do uzyskania połączenia ( np. z numerem alarmowym 112 ), brak możliwości świadczenia nowoczesnych usług takich jak szerokopasmowy dostęp do Internetu, przestarzała i coraz mniej wydolna sieć w uzdrowiskach, która oferuje standardy z 2005 oraz trudności z zapewnieniem najwyższej jakości usług teleinformatycznych w czasie Euro 2012.

Podczas obrad komisji dyskutowano nad zasadnością zakazu budowy stacji bazowych telefonii komórkowej w miejscowościach uzdrowiskowych. W opinii Lewiatana zakaz stanowi nieuzasadnioną barierę uniemożliwiającą rozwój infrastruktury teleinformatycznej na tych terenach oraz powodującą ogromne opóźnienia technologiczne. Dlatego konieczne jest  wniesienie takich poprawek do projektu ustawy, które zliberalizują zasady budowy urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne na terenach uznanych za uzdrowiska.

Stanowisko PKPP Lewiatan dotyczące zniesienia ww. zakazu popierają Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz przedstawiciele Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Podczas obrad komisji do postulatów Lewiatana pozytywnie odniósł się także Burmistrz miasta Konstancin-Jeziorna, którego duża część stanowi obszar uzdrowiskowy.

Posiedzenie zamknięto po przedstawieniu stanowisk przez stronę przedsiębiorców. Oznacza to, że wniesienie poprawek znoszących zakaz budowy stacji bazowych, jak również głosowanie nad takimi poprawkami odbędzie się dopiero na najbliższym posiedzeniu komisji, które odbędzie się 4 lub 5 sierpnia 2010 r.

źródło/autor: PKPP Lewiatan

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu