Przejdź do treści

BIO-MED Investors S.A. zadebiutuje jesienią br.

BIO-MED Investors S.A. – podmiot powstały z połączenia funduszy private equity Vesuvio Capital S.A. oraz BIO-MED S.A. – zadebiutuje na NewConnect jesienią br. Pod koniec czerwca br. fundusz zamknął oferty prywatne o wartości 20,6 mln zł. Spółka wykorzysta pozyskane środki do rozbudowy portfela podmiotów niepublicznych – głównie z innowacyjnych branż: biotechnologia, medycyna i ochrona zdrowia.

-„Debiut BIO-MED Investors S.A. planowany był na koniec lipca br., jednakże z  uwagi na niekorzystną sytuację na rynkach finansowych oraz stagnację w okresie wakacyjnym zdecydowaliśmy się zmienić ten termin. Debiut został przesunięty na jesień br., wtedy też będziemy mogli pokazać już pierwsze efekty naszej pracy. Zmiana tego terminu pozwoli także uczestniczyć w debiucie dużej rzeszy inwestorów, którzy obecnie są na urlopie.” – mówi Andrzej Trznadel, Prezes BIO-MED Investors S.A.

– „Podjęliśmy taką decyzję w trosce o pieniądze naszych akcjonariuszy. BIO-MED Investors to bardzo dobra spółka – z dużymi i zdrowymi aktywami oraz z potencjałem do generowania wysokich zysków. Zależy nam na debiucie w dobrych warunkach rynkowych, a takich spodziewamy się na jesieni.” – dodaje Trznadel.

Bio-Med Investors to fundusz typu private equity, powstały z połączenia kontrolowanych przez grupy WDM i TOTMES spółek Bio-Med Capital oraz Vesuvio Capital.

-„Celem Bio-Med Investors S.A. jest realizacja polityki inwestycyjnej dotychczas istniejących funduszy, tj. BIO-MED Capital S.A. inwestującego w branży medycznej, ochrony zdrowia i biotechnologicznej oraz VESUVIO Capital S.A. inwestującego w branży finansowej. Jeśli chodzi o sam dobór spółek portfelowych to zależy nam aby docelowo wszystkie generowały przychody i zysk netto, miały dobrą historię działalności operacyjnej oraz atrakcyjne perspektywy wzrostu dzięki dokapitalizowaniu z naszej strony. Dzięki temu w momencie upublicznienia poszczególnych podmiotów, inwestorzy będą mogli liczyć na aktywa o dobrej jakości i minimalnym stopniu ryzyka inwestycyjnego.” – mówi Andrzej Trznadel, Prezes Zarządu BIO-MED Investors S.A.

Bio-Med Investors dysponuje aktywami (kapitałami) rzędu 25 mln zł, a w skład jego portfela inwestycyjnego wchodzi kilkanaście spółek (publicznych oraz prywatnych – planujących debiut na rynku regulowanym GPW i NewConnect).

– „Dzięki połączeniu funduszy Vesuvio Capital i BIO-MED Capital powstał podmiot o kapitałach własnych przekraczających 25 mln zł. Z punktu widzenia połączonych funduszy pozwoli to na zwiększenie możliwości inwestycyjnych, a tym samym siły przetargowej w nabywaniu nowych podmiotów. Taka struktura działalności będzie miała także istotne przełożenie na wyniki finansowe już w tym roku, kiedy to spodziewamy się wypracowania zysku netto na poziomie 5 mln zł, co oznacza zwrot z kapitałów własnych na poziomie 20% w skali roku.” – mówi Andrzej Trznadel, Prezes Zarządu BIO-MED Investors S.A.

Połączenie Vesuvio Capital S.A. i BIO-MED Capital S.A. było związane z podwyższeniem kapitału zakładowego VESUVIO Capital S.A. oraz emisją nowych akcji, które objęli akcjonariusze BIO-MED Capital S.A. W skład portfela inwestycyjnego BIO-MED Investors wchodzą m.in. następujące spółki: Stem Cells Spin, BIO Inventions, LUG, Sobet, Doradcy24.

źródło/autor: BIO-MED Investors