Rozwiązania Max Elektronik unowocześnią biblioteki śląskich uczelni

Max Elektronik, spółka zależna Sygnity, podpisała z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach umowy na utworzenie wspólnej bazy danych Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego i Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz na rozbudowę systemu Prolib o nowe funkcjonalności związane z realizacją projektu budowy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (CINIBA). Łączna kwota podpisanych kontraktów wynosi 3,03 mln zł brutto.

Głównym celem projektu CINIBA, prowadzonego wspólnie przez Uniwersytet Śląski oraz Akademię Ekonomiczną w Katowicach, jest uruchomienie nowoczesnej biblioteki naukowej, która połączy zasoby bibliotek obu uczelni. Rozwiązania Max Elektronik umożliwią między innymi zbudowanie tzw. biblioteki hybrydowej, w której równolegle udostępniane będą wszystkie typy dokumentów, niezależnie od nośnika, na jakim się znajdują (książki, czasopisma, bazy danych, teksty elektroniczne, materiały audiowizualne i multimedialne). Możliwa będzie obsługa czytelników i zasobów obu Bibliotek z uwzględnieniem systemu samowypożyczeń i automatycznego zwrotu. Około 200 tysięcy pozycji księgozbioru instytucji będzie w wolnym dostępie, czyli czytelnik będzie miał swobodny dostęp do książek i czasopism, z możliwością samodzielnego wyboru oraz wypożyczania. Poszczególne pozycje księgozbioru będą docelowo identyfikowane za pomocą etykiety chipowej w technologii radiowej RFID. Zastosowanie tej technologii w bibliotekach umożliwia automatyzację ich pracy, w szczególności procesu wypożyczenia i zwrotu dokumentu (bez udziału bibliotekarza), a także zabezpieczenie zbiorów przed nieuprawnionym ich wyniesieniem z biblioteki.

Ponadto zostaną udostępnione czytelnikom e-usługi, dzięki którym będą mogli oni przez Internet wyszukiwać pozycje, zamawiać i rezerwować dokumenty, prolongować terminy zwrotu, otrzymywać informacje o dostępności dokumentu, komunikować się z biblioteką.

W ramach realizacji umów Max Elektronik SA wprowadzi zmiany i modyfikacje w systemie umożliwiające funkcjonowanie obu bibliotek jako jednej instytucji.

źródło/autor: Sygnity

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu