Wale Zgromadzenie SOBET S.A. zadecyduje o splicie i emisji akcji

WZ Sobet S.A., spółki z branży budownictwa infrastrukturalnego notowanej na NewConnect, zadecyduje o przeprowadzeniu splitu i emisji akcji. Z opublikowanych dziś projektów uchwał wynika, że Spółka przeprowadzi emisję akcji serii D z prawem poboru poprzedzając ją splitem akcji w stosunku 4:1. Sobet S.A. planuje pozyskać około kilku milionów złotych które przeznaczy m.in. na środki obrotowe umożliwiające realizację większej ilości dużych kontraktów. Walne Zgromadzenie odbędzie się 16 sierpnia. Oferującym w ramach SPO będzie Wrocławski Dom Maklerski.

-„Spodziewamy się, że split akcji wpłynie na poprawę płynności, a tym samym zwiększy atrakcyjność inwestycyjną Spółki przed planowaną emisją akcji. Jeśli zaś chodzi o wykorzystanie środków z emisji akcji to przeznaczymy je na zwiększenie środków obrotowych. Z jednej strony pozwoli nam to na poszerzenie zakresu i stopnia kompleksowości wykonywanych prac, z drugiej strony zapewni odpowiednie zabezpieczenie dla realizacji wielu zleceń w jednym czasie, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia sezonowości naszej branży. Od początku roku notujemy coraz lepsze wyniki na poziomie przychodu, a nasz portfel rośnie znacznie szybciej niż w roku ubiegłym. Dlatego też staramy się zabezpieczyć przed sytuacją w której musielibyśmy rezygnować z niektórych zleceń tylko z uwagi na czasowo ograniczone moce przerobowe.” – mówi Piotr Czajkowski, Prezes Zarządu Sobet S.A.

Fundusze private equity – Astoria Capital S.A. oraz BIOMED Investors S.A. złożyły już deklarację, że obejmą akcje o wartości co najmniej 1 mln zł.

-„Z punktu widzenia spółki cieszy zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych, które na NewConnect wcale nie jest oczywiste. W przypadku Sobetu w naszej ocenie decyduje przede wszystkim wielkość generowanych przychodów oraz potencjał wzrostu. Liczymy, że realizacja kolejnych działań mających na celu budowę wartości akcji zachęci także inne instytucje do zainteresowanie się Sobetem.” – dodaje Piotr Czajkowski, Prezes Zarządu Sobet S.A

Całkowita wartość netto portfela Sobet S.A. przekracza już 147 mln zł, z czego na 2010 r. przypada ponad 72 mln zł. W maju br. Sobet S.A. podpisał kontrakt ze Spółką Bilfinger Berger Budownictwo S.A. o wartości 29 mln zł. Dla porównania łączna wartość przychodów Sobet S.A. w roku 2009 wynosiła 64 mln zł.

źródło/autor: Sobet

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu