Ekologiczna kampania IRR

Dla Ministerstwa Środowiska Instytut Rozwoju Reklamy Sp. z o.o. realizuje ogólnopolską kampanię informacyjno – edukacyjną, mającą na celu propagowanie właściwego postępowania z odpadami. Działania prowadzone w prasie stanowią kontynuację trwającej kampanii ATL, realizowanej równolegle w TV.

W oparciu o strategiczne założenia kampanii „Nie zaśmiecaj swojego sumienia”, Instytut Rozwoju Reklamy opracował ogólnopolską kampanię prasową na rzecz zwiększenia świadomości ekologicznej Polaków. Kampania realizowana przez IRR porusza cztery kluczowe problemy, związane bezpośrednio z powstawaniem dzikich wysypisk, spalaniem odpadów w paleniskach domowych, segregowaniem odpadów oraz zapobieganiem wytwarzania śmieci.

Zakres działań obejmuje stworzenie projektów graficznych reklam prasowych oraz materiałów niestandardowych – Katechizmu Ekologicznego, zakładki w formie insertu oraz banderoli. IRR opracował również komunikację dla Ministerstwa Środowiska, tworząc serię rubryk edukacyjnych, dotyczących poszczególnych zagadnień, umieszczanych w różnych tytułach prasowych.

Celem działań jest podniesienie świadomości ekologicznej odbiorców kampanii w zakresie właściwego postępowania z odpadami oraz aktywnej ochrony środowiska naturalnego. Działania informacyjno – edukacyjne współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kampania rozpoczęła się w lipcu i potrwa do października 2010 roku. Za wykup prasy odpowiada dom mediowy Effective Media.

Effective Media oraz IRR zostały wyłonione w przetargu nieograniczonym.

źródło/autor: Instytut Rozwoju Reklamy

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu