W 2011 roku będzie jeszcze mniej pieniędzy z NFZ

Zdaniem Pracodawców RP, projekt planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok grozi poważnymi konsekwencjami, włącznie z bankructwem wielu podmiotów.

– Bez zdecydowanej interwencji ministra zdrowia, w przyszłym roku system stanie się zupełnie niewydolny. Szpitale zwiększą jeszcze zadłużenie, a bez wprowadzenia odrębnej metody finansowania usług wiele mniejszych prywatnych podmiotów będzie skazana na wegetację lub nawet bankructwo – ostrzega ekspert Pracodawców RP, Grzegorz Byszewski.

W czwartek podczas posiedzenia Komisji Zdrowia został rozpatrzony projekt planu NFZ. Komisja Zdrowia zaopiniowała go negatywnie.

Jak wynika z przedstawionego poniżej zestawienia, plan NFZ przewiduje przeznaczenie na świadczenia w 2011 roku 336 mln zł mniej w stosunku do znowelizowanego planu NFZ, podpisanego przez Ministra Zdrowia 6 lipca br. Oznacza to dalszą zapaść systemu. Na szczególną uwagę zasługuje pozycja mówiąca o „braku woli i środków” na zapłatę nadwykonań z ubiegłych lat. Ilość pieniędzy w porównaniu do aktualnie obowiązującego planu ma być ponad trzykrotnie mniejsza. Niezwykle istotne jest także zmniejszenie o 2 mld 592 mln 228 tys. zł na leczenie szpitalne. Oznacza to, iż szpitale otrzymają na kontraktowanie mniej funduszy niż w 2009 r.

NFZ zakłada dalszy istotny spadek dochodów płatnika ze składek pochodzących z KRUS o kolejne 300 mln zł, przy zwiększeniu wpływów z ZUS o 5 149,44 mln zł.

– Bez istotnych zmian systemowych sytuacja w systemie ochrony zdrowia będzie się z roku na rok pogarszała – podkreśla Grzegorz Byszewski. Z powodu niepłacenia za nadwykonania zadłużenie szpitali będzie narastało. Bez nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przypis składki z KRUS będzie maleć. – Przypominamy, że projekt nowelizacji tej ustawy uniezależniającą wysokość składki z KRUS od ceny kwintala żyta jest od marca po konsultacjach społecznych, czeka w Ministerstwie Zdrowia na skierowanie do Sejmu – bez efektów – mówi Grzegorz Byszewski.

Pracodawcy RP przygotowali zestawienie porównujące Plan Finansowy na 2010 r., Plan Finansowy po zmianie zaakceptowanej przez Ministra Zdrowia 6 lipca 2010 r. jak i projekt przedstawiony przez płatnika.

źródło/autor: Pracodawcy RP

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu