Urlopowy Impuls na wakacje

System Elektronicznej Akceptacji Urlopów to kolejne narzędzie poszerzające możliwości systemu ERP Impuls 5. Oprogramowanie usprawnia procedurę wnioskowania i akceptacji urlopów. Pozwala także na automatyczną aktualizację planów zadań pracowników.

Włączenie procedury akceptacji wniosków urlopowych w zintegrowany system informatyczny firmy zapewni zainteresowanym stronom bieżący dostęp do ewidencji wykorzystanych oraz planowanych urlopów. Powiązanie rozwiązania z aplikacją CRM i automatyczna adnotacja o nieobecnościach poszczególnych członków zespołu w firmowym kalendarzu, ułatwi planowanie zadań dla całego działu.

– Wykorzystanie przysługujących dni wolnych, szczególnie w gorącym okresie urlopowym może wprowadzić w przedsiębiorstwie spore zamieszanie. Szczególnie w kontekście planu pracy dla poszczególnych działów. Wprowadzenie zintegrowanego z systemem ERP rozwiązania informatycznego nie tylko przyspiesza samą procedurę, ale również usprawnia funkcjonowanie firmy – mówi Sławomir Kuźniak, Dyrektor ds. Konsultingu i Promocji w BPSC SA.

Wniosek wypełniony elektronicznie przez pracownika trafia do osoby zastępującej, a po jej akceptacji do przełożonego. Dzięki dostępowi do ogólnej bazy danych systemu Impuls, aplikacja typuje zarówno osoby, które mogą w danej chwili pełnić funkcję zastępcy, jak i osobę upoważnioną do zaakceptowania wniosku. Pracownik może w każdej chwili sprawdzić, na jakim etapie jest proces akceptacji jego wniosku. W przypadku odmowy, na którymkolwiek z etapów, otrzymuje nie tylko informację o decyzji, ale także towarzyszące jej komentarze. Ma także dostęp do informacji urlopach osób, od których uzależniona jest akceptacja wniosku. Zaakceptowany wniosek przesłany jest w postaci e-maila do działu kadrowego.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu