Twórcy kultury walczą o ubezpieczenia

Do Marszałka Sejmu, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także parlamentarzystów, został właśnie przesłany obywatelski projekt ustawy o ubezpieczeniu społecznym twórców kultury i ich rodzin. Projekt powstał z inicjatywy Związku Zawodowego Twórców Kultury i cieszy się poparciem najważniejszych organizacji oraz środowisk twórczych w Polsce. Teraz czeka na zielone światło od polityków.

„Kultura jest naszym bezcennym dobrem. Myśląc o kulturze i o jej znaczeniu, nie możemy zapominać, że nie tworzą jej instytucje, tylko indywidualni twórcy. Dlatego tak istotne jest, w jakich warunkach żyją i tworzą.” – mówi Krzysztof Dzikowski Przewodniczący Związku Zawodowego. Palącym problemem, wpływającym bezpośrednio na sytuację twórców, a pośrednio – na stan polskiej kultury, jest kwestia zabezpieczenia społecznego. Obecnie, twórcy kultury, którzy nie są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę są teraz pozbawieni jakiegokolwiek zabezpieczenia społecznego. Wynika to ze zmian wprowadzonych w Polsce po 1983 r., reformy ubezpieczeń społecznych i likwidacji ustawy z 1973 r. o zaopatrzeniu emerytalnym twórców kultury i ich rodzin.

Na zeszłorocznym Kongresie Twórców Kultury Polskiej w Toruniu obok wniosku o przygotowanie obywatelskiego projektu ustawy, która zapewniałaby twórcom kultury bezpieczeństwo emerytalno – rentowe i powszechne ubezpieczenie zdrowotne, pojawiły się również inne postulaty, takie jak zwiększenie finansowania kultury z 0,35% PKB na 1%, czy umieszenie w nowej ustawie o mediach elektronicznych zapisu, że „publiczna telewizja i radiofonia nie kieruje się wskaźnikiem oglądalności przy układaniu ramówek programowych”.

Pracy nad projektem ustawy o ubezpieczeniu społecznym twórców kultury podjął się prof. Grzegorz Górski, Kierownik Katedry Historii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa KUL i członek Zarządu ZZTK. Na pytanie skąd pochodziłyby środki na finansowanie świadczeń, odpowiada: „Ze składek opłacanych przez twórców kultury od uzyskiwanych przez nich honorariów, części opłat pobieranych z tytułu praw autorskich i pokrewnych, w tym opłat od praw autorskich od utworów, których ochrona już wygasła, oraz dotacji z budżetu państwa. Każde z wymienionych źródeł winno pokrywać ok. 1/3 budżetu funduszu.”

Projekt ustawy, wszystkie postulaty Toruńskiego Kongresu Twórców Kultury Polskiej, a także wygłaszane tam referaty na temat kondycji kultury polskiej zostały wydane w postaci książki „Raport o stanie polskiej kultury. Wnioski i postulaty Kongresu Twórców Kultury Polskiej”.

„Nie wystarczą tylko piękne słowa na temat znaczenia kultury dla społeczeństwa, teraz potrzebne są realne działania poprawiające sytuację polskich twórców. Cel jest słuszny, bo przecież taka będzie kondycja naszej kultury, jak kondycja jej twórców.” – podsumowuje Krzysztof Dzikowski, Przewodniczący ZZTK.

źródło/autor: ZZTK

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu