Rozszerzona Filologia angielska – nowy kierunek studiów na WSEI

Filologia angielska z rozszerzonym językiem: włoskim, niemieckim, tureckim lub hiszpańskim to najnowsza propozycja edukacyjna warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej. Kierunek Filologia ze specjalnością Filologia angielska, powstał z myślą o osobach planujących swoją karierę zawodową w międzynarodowych firmach.

Z roku na rok wzrastają oczekiwania rynku pracy względem przyszłych absolwentów. Biegła znajomość języka angielskiego nie jest już wystarczającym atutem w poszukiwaniu wymarzonego miejsca zatrudnienia. Coraz więcej pracodawców oczekuje umiejętności płynnego posługiwania się drugim językiem obcym. Jest to szczególnie ważne dla firm zagranicznych, otwierających swoje oddziały lub placówki w Polsce, a także w kontekście coraz większej liczby organizacji oraz instytucji unijnych rozproszonych po całej Europie.

Dla tych, którzy swoją przyszłość planują związać z nauką lub praktycznym wykorzystaniem języków obcych w przyszłej pracy zawodowej, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie przygotowała wyjątkową ofertę edukacyjną – Filologię angielską z rozszerzonym językiem: niemieckim, hiszpańskim, włoskim lub tureckim.

W ramach nowej specjalności, studenci będą uczyć się takich przedmiotów, jak: historia literatury, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, językoznawstwo czy historia krajów angielsko-, niemiecko- i hiszpańskojęzycznych. „W przypadku języków obcych najważniejsza jest konwersacja. W trakcie prowadzonych zajęć duży nacisk będziemy kłaść na stronę praktyczną nauki. Specjalne ćwiczenia językowe pozwolą studentom na szybkie postępy w poznawanych językach” – uważa Prof. Paweł Bożyk, Rektor Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie.

Nauka na nowej specjalności to również poznawanie kultury oraz historii danego regionu. „Chcemy, aby poza biegłym posługiwaniem się językiem, nasi absolwenci mieli także wiedzę na temat miejsca jego pochodzenia” – dodaje Prof. Paweł Bożyk.

Zajęcia sprofilowane są tak, aby absolwent rozszerzonej Filologii angielskiej mógł bez problemu podjąć pracę jako tłumacz, a zdobyte podczas studiów umiejętności były użyteczne w komunikacji biznesowej. Osoby, które ukończą kierunek, będą posługiwały się językami obcymi na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Dzięki temu będą mogły znaleźć pracę w biurach tłumaczeń, międzynarodowych korporacjach, turystyce czy szkołach językowych. Studenci do wyboru mają cztery specjalności: komunikacja w biznesie, kulturoznawstwo, językoznawstwo-translatoryka oraz językoznawstwo kontrastywne.

Nauka na kierunku Filologia angielska na studiach stacjonarnych będzie trwa 7 semestrów.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu