Rewolucja w bankowości spółdzielczej

Po raz pierwszy w historii rynku kapitałowego banki spółdzielcze zdecydowały się na wprowadzoną do publicznego obrotu emisję obligacji. Bank BPS S.A. oraz cztery zrzeszone w nim banki spółdzielcze wyemitowały papiery dłużne o łącznej wartości 119 mln zł i jeszcze w tym miesiącu zamierzają zadebiutować na rynku Catalyst.

Decyzja o emisji obligacji przez pięć banków Grupy BPS i wprowadzeniu ich na rynek Catalyst rozpoczyna nowy etap w bankowości spółdzielczej. Uchwała KNF (nr 314/2009) z października ubiegłego roku, umożliwiła bankom spółdzielczym wykorzystywanie narzędzi rynku finansowego do wzmocnienia pozycji na rynkach lokalnych poprzez udostępnienie nowego sposobu na pozyskanie kapitału. Jako pierwsze na ten krok zdecydowały się Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej, Orzesko – Knurowski Bank Spółdzielczy w Knurowie, Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku i Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie. Banki te, będąc liderami wśród instytucji finansowych w swoich regionach postanowiły wykorzystać możliwości, jakie niesie ze sobą Uchwała KNF i wytyczyły drogę dla kolejnych instytucji z sektora bankowości spółdzielczej.

„Banki spółdzielcze dostały szansę dalszego dynamicznego rozwoju. Bank Polskiej Spółdzielczości oraz nasz Dom Maklerski stały się animatorem i moderatorem zmian wynikających z możliwości emisji papierów wartościowych. Zrzeszone z nami banki spółdzielcze bardzo szybko zareagowały na nowe możliwości. Od uchwały KNF do emisji pierwszych obligacji minęło zaledwie pół roku. Pokazuje to, że bankowość spółdzielcza w Polsce jest nowoczesna i elastyczna, oraz że może z powodzeniem konkurować z bankami komercyjnymi, jeśli tylko ma odpowiednie instrumenty finansowe do dyspozycji. Warto też podkreślić, że obligacje mają charakter kapitałowy, co umożliwia bankom spółdzielczym jeszcze dynamiczniej realizować misję wsparcia, tak istotnego dla polskiej gospodarki sektora małych i średnich przedsiębiorstw – podkreśla Mirosław Potulski, prezes zarządu Banku BPS S.A.

„ Już w listopadzie 2009 roku Dom Maklerski Banku BPS S.A. przygotował program kapitałowego wzmocnienia banków spółdzielczych w drodze emisji obligacji. Było to podyktowane faktem, że wiele z tych banków posiada zbyt małe kapitały własne, co w znacznym stopniu ogranicza ich rozwój działalności”- podkreślił Jan Kuźma, prezes zarządu Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Dotychczas na rynku Catalyst, który uruchomiono we wrześniu 2009 roku, notowane były wyłącznie obligacje skarbowe, komunalne i korporacyjne. Papiery Banku BPS S.A. i 4 banków spółdzielczych będą pierwszymi tego typu instrumentami na GPW. Na rynku Catalyst zamierzają zadebiutować Bank BPS S.A., który wyemitował i uplasował obligacje o wartości 80 mln zł oraz wymienione wcześniej Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku (obligacje o wartości 25 mln zł), Orzesko – Knurowski Bank Spółdzielczy w Knurowie (pozyskał 7 mln zł), BS w Białej Rawskiej (5 mln zł) oraz Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie (2 mln zł).

„Jesteśmy dumni, że to właśnie obligacje naszego banku, wraz z czterema innymi bankami spółdzielczymi z naszej grupy przecierają szlak polskiej spółdzielczości na rynku kapitałowym. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie naszym śladem pójdą inni spółdzielcy, dla których pozyskanie finansowania z rynku kapitałowego okaże się bardzo korzystne i tańsze od dotychczasowych źródeł” – dodaje prezes Banku BPS S.A. Mirosław Potulski.

Środki pozyskane z emisji banki planują wykorzystać na rozwój i zwiększenie konkurencyjności na swoich rynkach. Oto, co poszczególni prezesi mówią o planach kierowanych przez siebie instytucji.

„Pozyskane środki z emisji przeznaczymy na podwyższenie kapitału naszego banku, co zagwarantuje nam bezpieczeństwo w kontekście konieczności utrzymywania funduszy własnych na poziomie adekwatnym do rozmiarów prowadzonej działalności. Planujemy także podnieść naszą konkurencyjność inwestując w rozwój nowoczesnej techniki bankowej” – powiedział Lesław Wojtas, prezes zarządu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego.

Z kolei Józef Kapłanek, prezes zarządu Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego planuje znacznie zwiększyć dynamikę udzielanych kredytów – „Uważam, że dzięki środkom pozyskanym z emisji obligacji i zwiększonym funduszom własnym przy istniejącym obecnie popycie kredytowym w sektorze MSP możliwy jest zrównoważony rozwój naszego banku przy znacznym zwiększeniu dynamiki udzielanych kredytów.”

„Środki pozyskane z emisji planujemy wykorzystać na rozwój sieci naszych placówek na terenie kraju i umocnienie w ten sposób naszej pozycji na rynku” podkreśla Krzysztof Radziszewski, prezes zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju.

„Pozyskane środki pozwolą nam rozwijać portfel kredytów, zarówno korporacyjnych jak i detalicznych. W dobie kryzysu finansowego banki komercyjne zaprzestały współpracy z częścią klientów w zakresie kredytowania ich działalności, co w naszej ocenie stanowi wyzwanie i szansę na nowy biznes dla banków spółdzielczych. Wzrost wolumenu portfela kredytowego umożliwi nam wygenerowanie większych przychodów, a tym samym podniesie rentowność zarządzanych aktywów” – dodaje Witold Morawski, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., który pełni rolę Agenta Emisji dla wszystkich 5 banków złożył w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych wnioski o zarejestrowanie emisji obligacji. Jest to pierwszy krok do upublicznienia tych papierów i ich debiutu na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, który odbędzie się 28 lipca 2010 roku. Realizując zapotrzebowanie ze strony sektora spółdzielczego, Dom Maklerski Banku BPS S.A. przeprowadził już kolejne emisje i przygotowuje następne.

Warto podkreślić, że obligacje banków spółdzielczych pojawią się na GPW po raz pierwszy w historii giełdy, co jest równoznaczne z zaistnieniem obok obligacji korporacyjnych, komunalnych i skarbowych nowego typu obligacji – obligacji spółdzielczych. Tym samym warszawska giełda otwiera się na ogromny sektor polskiej spółdzielczości, na którym wg. szacunków GUS pod koniec II kwartału 2010 roku działało ponad 11 700 aktywnych podmiotów. Samych banków spółdzielczych na tym rynku jest 576, z czego 359 zrzeszonych jest w Grupie BPS. Nawet, jeśli tylko część podmiotów zdecyduje się pójść w ślady pionierskich banków, będzie to znacząca kwota w całym rynku obligacji.

„Sektor spółdzielczy to ogromny rynek – liczby te pokazują potencjał, jaki w nim drzemie oraz to, jak ważną rolę może odegrać fakt, że nasz Dom Maklerski wspólnie z pionierskimi bankami pokazał rynkowi spółdzielczemu szybką i efektywną drogę nowego sposobu pozyskania kapitału. Obligacje zostały objęte w całości, co potwierdza dobrą kondycję bankowości spółdzielczej i jest dowodem na to, że jest ona postrzegana przez inwestorów jako segment pewny i bezpieczny” – podkreśla Jan Kuźma, Prezes Zarządu Domu Maklerskiego BPS S.A.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu