Nowa odsłona Serwisu LexisNexis „e-katedra.pl”

Firma LexisNexis Polska w ślad za kwietniową akwizycją portalu www.e-katedra.pl dokonała aktualizacji serwisu, który jest już dostępny w nowej odsłonie. Wprowadzono szereg zmian, ułatwień oraz dodano nowe funkcjonalności.

Działania te związane są ze strategią LexisNexis przyjętą dla serwisu, która zmierza do umocnienia pozycji LexisNexis na rynku studenckim, kandydatów na aplikacje oraz aplikantów.

Najważniejsze zmiany, które zostały wprowadzone do serwisu:

  • nowa struktura i wygląd serwisu, w tym dodatkowa strona powitalna, w której odwiedzający wybiera interesującą go część serwisu,
  • nowa struktura i wygląd newsletterów dla czytelników tj. Młody prawnik oraz Aplikant,
  • czytelny podział struktury serwisu odpowiadający zainteresowaniom grup docelowych,
  • nowy kontent – testy pochodzące z wydanych w tym roku książek LexisNexis Aplikacje 2010: http://prawo.e-katedra.pl/aplikacje-korporacyjne-2010-testy
  • połączenie z serwisem Aktualności LexPolonica – informacje z LP są dostępne także w e-katedra.pl

Strona internetowa Edukacyjnego serwisu prawniczego: www.e-katedra.pl

Więcej informacji o produktach i firmie znajduje się na stronie internetowej: www.lexisnexis.pl

źródło/autor: LexisNexis

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu