Faktoring wewnętrzny – nowość na polskim rynku HR

Brak płynności finansowej to jedna z podstawowych barier rozwoju firm w branży HR. Polski Holding Rekrutacyjny S.A. planuje rozwiązać ten problem tworząc specjalistyczną spółkę faktoringową, która będzie finansowała należności firm wchodzących w skład grupy. Za działalność firmy ma odpowiadać osoba z wieloletnim doświadczeniem zarządczym, w branży factoringowej.

Faktoring pozwala uzyskać firmom środki finansowe niezbędne w sytuacji rozwoju i konieczności udzielania odroczonych terminów płatności. Jest nowoczesną formą finansowania przedsiębiorstwa, poprawiającą jego płynność. Faktoring jest ponadto świetną alternatywą dla obecnie trudno dostępnego kredytu bankowego a bardzo często jest to jedyne dostępne źródło finansowania majątku obrotowego firmy.

„Faktoring to efektywne i bezpieczne rozwiązanie szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Faktor, nie tylko udziela finansowania w zamian za nabywane należności ale także nimi zarządza. W dodatku, jeśli istnieje taka potrzeba ze strony klienta, przejmuje także ryzyko niewypłacalności dłużnika. Z punktu widzenia przedsiębiorcy, przewagą nad kredytem, są również mniej restrykcyjne wymogi formalne, a także elastyczność tej formy finansowania. Faktor szybko dostarcza pieniądze, dzięki czemu odbiorca może na bieżąco regulować swoje zobowiązania, oferować atrakcyjne terminy płatności i planować swój stabilny rozwój ” – mówi Ryszard Lubliński osoba przygotowująca projekt firmy faktoringowej dla PHR.

Polski Holding Rekrutacyjny podpisał umowę na mocy której ma powstać firma faktoringowa docelowo obsługująca zobowiązania finansowe wszystkich firm wchodzących w skład grupy, a w późniejszym okresie również należności spółek zewnętrznych. Będzie to pierwsza na rynku specjalistyczna firma factoringowa specjalizująca się w finansowaniu firm HR. Powstały podmiot docelowo obsłuży także inne firmy działające

w różnych branżach i sektorach gospodarki gdzie klasyczne finansowanie bankowe jest niedostępne. W krajach gdzie praca tymczasowa jest dużo bardziej popularna (np.Holandia) za pomocą tego narzędzia finansowane jest ok. 80% obrotów na tym rynku.

„Uruchomienie spółki faktoringowej w ramach struktury Polskiego Holdingu Rekrutacyjnego S.A. to realizacja przyjętej strategii Polskiego Holdingu Rekrutacyjnego. Mamy na celu wspieranie, podwyższanie jakości działań i zapewnianie płynności finansowej wszystkim wchodzącym w skład Grupy podmiotom. Nowo powstała spółka umożliwi nam wywiązywanie się z tych założeń. Usługi faktoringowe pozwolą poprawić rentowność netto całej Grupy o około 1% na obrocie i uzyskać preferencyjne warunki finansowania wierzytelności dla poszczególnych firm wchodzących w jej skład. Zdecydowaliśmy się na współpracę z Ryszardem Lublińskim, doświadczonym managerem, który z sukcesem realizował tego typu projekty w kraju i zagranicą Warto zaznaczyć, że tworzony podmiot będzie pierwszym w Polsce faktoringiem działającym na rzecz jednego brandu” – mówi Bartosz Kaczmarczyk, prezes Polskiego Holdingu Rekrutacyjnego S.A.

Celem Polskiego Holdingu Rekrutacyjnego jest konsolidacja rynku HR i agencji zatrudnienia w Polsce. Spółka inwestuje i rozwija firmy działające na rynku pracy tymczasowej i rekrutacji. Firmy, które mogą liczyć na wsparcie grupy prowadzą działalność w segmentach branżowych takich jak: praca tymczasowa, pośrednictwo pracy, rekrutacja i doradztwo personalne, szkolenia, internetowe portale i gazety ofertowe, zwrot podatku zagranicznego, payroll oraz obsługa kadr i płac. Misją holdingu jest stworzenie silnego brandu stanowiącego przeciwwagę dla dominujących na dzisiejszym rynku zagranicznych koncernów. Holding umożliwia spółkom zależnym wymianę wiedzy, doświadczeń i kontaktów niezbędnych do efektywniejszego funkcjonowania. Dzięki Holdingowi, firmy zależne otrzymają wsparcie rozwoju oraz szansę obsługi większych kontraktów i zamówień.

www.twitter.com/Polski_HR

www.goldenline.pl/grupa/polski-hr

www.facebook.com/pages/Krakow-Poland/Polski-HR/112989058738181?ref=search&sid=1177508906.1903490001..1

źródło/autor: Unicorn Media

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu