Pracodawcy RP znów wskazują na problem nieprawidłowej legislacji

Problem jakości stanowionego w Polsce prawa powraca w kontekście nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej, która powiela często spotykany w polskim prawodawstwie mankament braku przepisów intertemporalnych.

Kilka dni temu w swoim komunikacie Pracodawcy RP skomentowali orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które dotyczyło nieprawidłowego procesu legislacji w zakresie uchylania już uchylonych przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Problem jakości stanowionego w Polsce prawa znów powraca – tym razem dotyczy przepisów ustawy o kontroli skarbowej, powodujących wyłączenie naliczania odsetek za cały okres postępowania kontrolnego w przypadku, gdy nie dojdzie do doręczenia decyzji w terminie 6 miesięcy od jego wszczęcia. Brak przepisów przejściowych rodzi wątpliwości, w jaki sposób ustawa traktuje postępowania toczące się już w chwili jej wejścia w życie.

– Jednym z głównych walorów, jakimi powinny charakteryzować się regulacje prawne jest ich jednoznaczność. Brak określenia czasowych ram ich obowiązywania należy uznać za kwalifikowane naruszenie tego postulatu – podkreśla ekspert Pracodawców RP, Adam Kwaśnik.

Pracodawcy RP apelują o prowadzenie prac legislacyjnych – szczególnie w najważniejszych dla polskiej gospodarki sferach – odpowiednio starannie. Opisane przykłady nie tylko wzbudzają bowiem niepotrzebne emocje, ale również sieją wśród adresatów przepisów niepewność, która z pewnością nie pomaga efektywnie prowadzić działalności gospodarczej.

źródło/autor: Pracodawcy RP

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu