Druga odsłona Leasingu Europejskiego dla firm z sektora MSP

Europejski Fundusz Leasingowy wprowadził specjalną ofertę dla przedsiębiorców – program LEASING EUROPEJSKI. Dwie pożyczki z Międzynarodowych Instytucji Finansowych o wartości 230 mln EUR, jakie w tym celu uzyskał, pozwoliły na zaoferowanie leasingu na bardzo atrakcyjnych warunkach. Jest to już druga edycja programu. W poprzedniej, funkcjonującej w latach 2005-2009, EFL sfinansował 12,8 tys. umów o łącznej wartości ponad 1 mld PLN.

LEASING EUROPEJSKI to autorski projekt Europejskiego Funduszu Leasingowego stworzony we współpracy z Międzynarodowymi Instytucjami Finansowymi (MIF). Jego idea opiera się na udostępnieniu przedsiębiorcom atrakcyjnie oprocentowanych środków finansowych na inwestycje i rozwój. Obecna, druga już edycja programu została uruchomiona we współpracy z dwiema instytucjami: Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Bankiem Rozwoju Rady Europy. Łączna kwota środków, jakie uzyskał od nich EFL na wsparcie polskiej przedsiębiorczości, wynosi 230 mln EUR.

Oferta LEASINGU EUROPEJSKIEGO dostępna jest dla wszystkich prywatnych firm z sektora MSP, tzn. podmiotów, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników, osiągają roczne obroty do kwoty 50 mln EUR lub mają sumę aktywów nie wyższą niż 43 mln EUR. W ramach programu mogą one sfinansować środki trwałe o maksymalnej wartości 12,5 mln EUR. Nie ma natomiast ograniczenia związanego z minimalną kwotą umowy. Oferta dotyczy zarówno nowych jak i używanych: pojazdów, w tym także samochodów osobowych, maszyn i urządzeń oraz sprzętu IT i oprogramowania.

-W porównaniu do pierwszej edycji LEASINGU EUROPEJSKIEGO zmieniliśmy bardzo dużo. Wprowadziliśmy wiele ułatwień dla przedsiębiorców i ograniczyliśmy formalności do minimum. W efekcie powstało narzędzie finansowe, które zapewnia dostęp do środków na inwestycje na bardzo atrakcyjnych warunkach. Jego stworzenie było możliwe dzięki wcześniejszej udanej współpracy EFL z takimi instytucjami jak Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Rozwoju Rady Europy oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Celem obecnej edycji programu jest wsparcie dla podnoszącej się po okresie kryzysu polskiej przedsiębiorczości – powiedział Paweł Narkiewicz, Główny Specjalista ds. Finansowania w Europejskim Funduszu Leasingowym, Koordynator Produktu LEASING EUROPEJSKI.

Umowa leasingowa w ramach programu podpisywana jest na okres co najmniej 24 miesięcy. Możliwe jest indywidualne dopasowanie jej parametrów do potrzeb klienta: zarówno tych związanych z rodzajem leasingu (operacyjny, finansowy), ratami jak i walutą (PLN, EUR, CHF). Dodatkowym udogodnieniem jest wprowadzona zasada minimum wymogów formalnych – w porównaniu do tradycyjnej umowy leasingowej należy wypełnić tylko jeden dodatkowy dokument związany z procedurami MIF. Skrócona została także sama procedura ofertowa – przedstawiciel EFL w krótkim czasie może zweryfikować każdy wniosek pod kątem zakwalifikowania go do programu LEASING EUROPEJSKI.

W pierwszej edycji, w ramach pożyczek z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Banku Rozwoju Rady Europy, w latach 2005 – 2009 sfinansowano 12,8 tys. umów leasingowych na kwotę ponad 1 mld PLN. Szacuje się, że w ramach obecnej odsłony LEASINGU EUROPEJSKIEGO zawartych zostanie ok. 20.000 umów leasingowych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu