Gospodarka czeka na szybszą prywatyzację

Dalsze poszerzenie trybów zbywania akcji Skarbu Państwa oraz rezygnacja z ograniczenia minimalnej ceny wywoławczej w trybie aukcji to rozwiązania, które powinny przyspieszyć proces prywatyzacji w Polsce – uważa środowisko przedsiębiorców skupionych w Krajowej Izbie Gospodarczej, oceniając przesłany do konsultacji społecznych przez Ministra Skarbu Państwa projekt nowelizacji ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz zmianie niektórych innych ustaw.

Krajowa Izba Gospodarcza popiera także wprowadzenie możliwości sprzedaży akcji Skarbu Państwa w alternatywnym systemie obrotu oraz wprowadzenie możliwości sprzedaży akcji w ofercie publicznej po objęciu jej prospektem emisyjnym lub memorandum informacyjnym.

Projekt resortu skarbu przewiduje również możliwość wdrożenia nowoczesnego mechanizmu zwiększającego korzystną sprzedaż oferowanych akcji, jakim jest stabilizacja pomocnicza.

Zdaniem KIG, wprowadzenie upoważnienia dla Ministra Skarbu Państwa do ustalenia zakresu przeprowadzanej analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki powinno pozytywnie wpłynąć na uelastycznienie procesu wartościowania prywatyzowanych spółek, a tym samym zmniejszyć koszty oraz przyspieszyć proces ich prywatyzacji.

źródło/autor: Krajowa Izba Gospodarcza

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu