Ekspert DM BOŚ wyróżniony przez SII

Grzegorz Zalewski, ekspert Domu Maklerskiego BOŚ został wyróżniony przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych za swój wkład i zaangażowanie w działalność edukacyjną prowadzoną w środowisku inwestorów. Grzegorz Zalewski jest popularnym komentatorem i ekspertem w zakresie psychologii inwestowania i budowania strategii inwestycyjnych oraz rynku kontraktów terminowych.

Wyróżnienie jakie otrzymał Grzegorz Zalewski jest ukoronowaniem jego wieloletniej działalności edukacyjnej oraz współpracy z SII obejmującej m.in. merytoryczny wkład w przygotowanie szkoleń dla inwestorów. Na przyznanie wyróżnienia ekspertowi Domu Maklerskiego BOŚ wpłynęły pozytywne oceny uczestników szkoleń. A rosnąca popularność działań edukacyjnych prowadzonych w środowisku inwestorów stała się decydująca o wręczeniu nagrody.

Grzegorz Zalewski związany jest z DM BOŚ od pięciu lat. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z psychologią inwestowania oraz rynkiem kontraktów terminowych, którego twórcą oraz liderem jest DM BOŚ. Bierze czynny udział w programach edukacyjnych skierowanych do inwestorów, organizowanych przez DM BOŚ oraz instytucje związane z rynkiem kapitałowym. Jest jednym z autorów wpisów na popularnym blogu maklerskim prowadzonym na platformie bossa.pl oraz twórcą przewodnika dla inwestorów po rynku derywatów pt. „Kontrakty terminowe w praktyce”. Podjął się także tłumaczenia książki Martina J. Pring’a pt. „Podstawy analizy technicznej” oraz dzieła Johna J. Murphi’ego pt. „Międzyrynkowa analiza techniczna”. Jego komentarze oraz opinie są często cytowane w mediach ogólnopolskich i ekonomicznych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu