Copernicus Securities SA na NewConnect

Copernicus Securities SA – podmiot dominujący w Grupie Copernicus – w dniu dzisiejszym tj. 13 lipca 2010 zadebiutuje na rynku NewConnect. Cena odniesienia została ustalona na 120 zł za akcję.

Debiut akcji jest pierwszym krokiem w giełdowej karierze Grupy. Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Akcjonariuszami, Copernicus zadebiutuje na rynku podstawowym GPW już w pierwszej połowie 2011 roku.

Decyzja o wprowadzeniu akcji Copernicus Securities SA do obrotu publicznego podyktowana była w głównej mierze względami wizerunkowymi, niezwykle istotnymi dla spółek finansowych, będących w rękach prywatnych właścicieli. Drugim nie mniej istotnym celem, była realizacja obietnic złożonych Akcjonariuszom mniejszościowym przez założycieli Grupy, a zmierzająca do upłynnienia akcji Spółki.

„Debiut na rynku NewConnect to pierwszy krok, na początku 2011 roku chcemy się przenieść na główny rynek. Status spółki publicznej podnosi prestiż i zwiększa wiarygodność instytucji finansowych”– mówi Marcin Billewicz Dyrektor Strategii i Rozwoju Grupy Copernicus.

Debiut akcji spółki nie był bezpośrednio poprzedzony ofertą prywatną. Takowa przeprowadzona została w 2008 roku, kiedy to Dom Maklerski zgromadził kwotę 30 mln zł w ofercie prywatnej, skierowanej do zamożnych inwestorów indywidualnych, celem nabycia 100% akcji Copernicus Capital TFI SA. „Środki na realizację naszych pomysłów biznesowych pozyskaliśmy 2 lata temu. Na chwilę obecną nie mamy potrzeb kapitałowych, których nie moglibyśmy zrealizować ze środków własnych, stąd też decyzja o nie przeprowadzaniu nowych emisji” – dodaje Marcin Billewicz.

Akcjonariusze nie wykluczają przeprowadzenia w przyszłości publicznej oferty akcji spółki. „Naszym celem jest dalszy dynamiczny rozwój. Nie wykluczamy przeprowadzenia emisji akcji w momencie przechodzenia na Parkiet podstawowy GPW” – komentuje Marek Witkowski, Prezes Zarządu Copernicus Securities SA.

źródło/autor: Copernicus Securities

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu