Chemoservis-Dwory S.A. wchodzi w segment utylizacji odpadów

Chemoservis-Dwory S.A. – dostawca usług z zakresu utrzymania ruchu na instalacjach przemysłowych – podpisał porozumienie z niemiecką firmą Oschatz GmbH. Na jego mocy spółki rozpoczną współpracę przy opracowywanym na terenie Polski projekcie „termicznej utylizacji odpadów nieprzydatnych jako surowiec wtórny (spalarnie odpadów)”. Chemoservis-Dwory S.A. będzie liderem konsorcjum, które startować będzie w przetargach i realizować przedsięwzięcia z zakresu utylizacji odpadów.

„Jednym z bazowych elementów strategii Chemoservis-Dwory jest dążenie do dywersyfikacji źródeł przychodów, co pozwolić na utrzymania ich wysokiego poziomu nawet w okresach gorszej koniunktury gospodarczej. W ramach tych działań podpisaliśmy właśnie porozumienie, które pozwoli rozpocząć nam świadczenie usług w segmencie utylizacji odpadów. To bardzo atrakcyjny segment obejmujący m.in. spalarnie odpadów komunalnych, które są potrzebne w wielu gminach na terenie całego kraju. Naszym partnerem jest niemiecka spółka Oschatz GmbH posiadająca kompleksową wiedzę oraz referencje zdobyte na bazie wieloletniego doświadczenia podczas realizacji licznych inwestycji w tym instalacji na paliwa zastępcze w Niemczech i Turcji. Spółka Oschatz GmbH na tym etapie będzie odpowiedzialna za dostarczenie technologii. W kolejnych etapach naszej współpracy rozważamy nasze zaangażowanie także w innych projektach w tym segmencie m.in. w budowę kotłowni na biomasę. W Polsce jest to ciągle bardzo chłonny rynek, a dyrektywy unijne w tym zakresie sprawiają, że zapotrzebowanie na tego typu usługi jest coraz większe.” – mówi Wojciech Mazur, Prezes Zarządu Chemoservis-Dwory S.A.

Chemoservis-Dwory S.A. rozwija również swoją działalność podstawową. Na początku miesiąca Rada Nadzorcza Chemoservis-Dwory S.A. wyraziła zgodę na rozpoczęcie przez Spółkę negocjacji w sprawie przejęcia zagranicznej spółki z tej samej branży. Sukces rozmów będzie oznaczać istotny wzrost grupy kapitałowej na poziomie przychodów i wyniku netto, a także wejście Chemoservis-Dwory S.A. na rynki zagraniczne.

źródło/autor: Chemoservis-Dwory

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu