UniKorona Akcje najlepszym funduszem minionej dekady

Średnio prawie 200 proc. mogli zarobić klienci UniKorona Akcje, którzy swoje pieniądze zainwestowali w 10-letnią inwestycję. Do takich wniosków doszli autorzy rankingu przygotowanego wspólnie przez Gazetę Wyborczą i portal Opiekun Inwestora. Wynik ten plasuje fundusz należący do Union Investment TFI na 1 miejscu wśród wszystkich funduszy akcji w Polsce.

Dziennikarze Gazety Wyborczej oraz portalu Opiekun Inwestora oparli swoje wyliczenia na wynikach hipotetycznych inwestycji prowadzonych w różnych 250 okresach w ciągu ostatniej dekady. Dziennikarze wyliczyli tak średni możliwy zwrot inwestycji w tym okresie w poszczególnych badanych funduszach. Najlepszym okazał się UniKorona Akcje, który na 10-letniej inwestycji przyniósł swoim klientom średnio 198,9 proc. zysku. Choć inwestorzy, którzy zainwestowali w najbardziej optymalnym momencie mogli liczyć na zysk nawet na poziomie 330 proc. (co również było najlepszym wynikiem spośród wszystkich badanych funduszy).

Dla porównania gorzej radzące sobie fundusze przynosiły w tym samym czasie średnie wyniki na poziomie jedynie czterdziestu kilku procent i choć żaden z nich w 10-letnim okresie nie przyniósł strat, to najgorsza inwestycja mogła zarobić swojemu właścicielowi w sumie tylko 9,1 proc. w ciągu całej dekady. Świadczy to niezbicie, że wybór odpowiedniego funduszu jest decyzją kluczową dla naszej inwestycji i winien zostać poprzedzony dokładnym sprawdzeniem oferty.

– Na rynku dostępnych jest ponad 500 funduszy inwestycyjnych. Kluczowy dla inwestycji jest zatem wybór właściwego z nich. W przeważającej większości są to fundusze młode. Jednak dopiero po dłuższym okresie i osiąganych wynikach można je właściwie ocenić – mówi Zbigniew Jakubowski, Wiceprezes Zarządu Union Investment TFI. – Cieszy nas, że w ostatniej dekadzie to właśnie UniKorona Akcje okazał się najlepszy pod względem jakości zarządzania. To także potwierdzenie, że od 15 lat naszej obecności na polskim rynku oferujemy klientom najwyższej jakości rozwiązania inwestycyjne, które sprawdzają się niezależnie od koniunktury na giełdzie. Na przestrzeni lat wyniki powtarzalnie plasują nasze fundusze powyżej mediany w swoich kategoriach, czyli w I lub II kwartylu, co przynosi inwestorom atrakcyjne zyski – dodaje Zbigniew Jakubowski.

źródło/autor: Union Investment TFI

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu