Mechanizm działania PFRON wymaga szybkich zmian

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie może zostać ofiarą własnego sukcesu. – Spadające wpływy do budżetu Funduszu z tytułu nie zatrudniania przez firmy osób niepełnosprawnych powodują konieczność zmian jego finansowania, ale zmiany te muszą zostać przeprowadzone mądrze – uważa Magdalena Janczewska, ekspert ds. społeczno-gospodarczych Pracodawców RP.

Mechanizm funkcjonowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wymaga jak najszybszych zmian. Dziś bowiem głównym przychodem funduszu są środki pochodzące od pracodawców, którzy nie zatrudniają wymaganej liczby osób niepełnosprawnych, a tych z roku na rok ubywa. W 2010 r. w budżecie PFRON może zabraknąć 185 mln zł, w przyszłym – nawet 500 mln zł. I nic dziwnego – w Polsce sukcesywnie rośnie liczba pracujących osób niepełnosprawnych, a co za tym idzie spadają wpływy z tytułu wpłat pracodawców oraz rosną wydatki na dofinansowanie wynagrodzeń. W ubiegłym roku dotowane zatrudnienie osób niepełnosprawnych wzrosło aż o 43 tys., a tylko w ciągu pierwszego kwartału tego roku przybyło kolejnych 6,5 tys. dotowanych miejsc pracy.

– PFRON staje się tak naprawdę ofiarą własnego sukcesu. To chora sytuacja, bowiem z punktu widzenia budżetu Funduszu można wręcz powiedzieć, że w Polsce powinno pracować jak najmniej osób niepełnosprawnych: wpływy do PFRON byłyby wtedy większe, a wydatki na dopłaty do wynagrodzeń mniejsze – uważa Magdalena Janczewska. Zdaniem Pracodawców RP rozwiązaniem tego problemu nie jest jednak obniżanie dopłat do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych czy też ulg dla kontrahentów współpracujących z firmami zatrudniającymi niepełnosprawnych pracowników.

– Aby utrzymać płynność finansową PFRON, konieczne jest podwyższenie dotacji z budżetu państwa. Bo w interesie całego państwa jest, aby pracowało jak najwięcej osób niepełnosprawnych. W końcu dzięki temu państwo oszczędza na świadczeniach rentowych, mniej wyda na świadczenia emerytalne w przyszłości, a do budżetu trafiają dodatkowe środki z tytułu podatków od pracy – wyjaśnia Janczewska. Pracodawcy RP mają świadomość, że budżet Funduszu się kurczy, bo pracodawcy są coraz bardziej świadomi i coraz chętniej zatrudniają pracowników niepełnosprawnych, ale to nie argument, aby ograniczać system zachęt. Zdaniem Magdaleny Janczewskiej trzeba przede wszystkim przemodelować działalność PFRON, który obecnie pełni rolę bardziej aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych, niż aktywizacji zawodowej. – Nie możemy zapominać, że pieniądze Funduszu pochodzą właśnie od pracodawców. Dlatego powinny one służyć przede wszystkim aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych: szkoleniom zawodowym, przystosowaniu miejsc pracy i właśnie systemowi zachęt – dodaje Janczewska.

Zdaniem Pracodawców RP zmniejszenie poziomu dopłat może spowodować spadek zainteresowania pracodawców zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

źródło/autor: Pracodawcy RP

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu