Przejdź do treści

Centrum Klima – sprzedaż nieruchomości w Piastowie

W dniu 1 lipca 2010 roku, Centrum Klima – wiodący na rynku polskim oraz liczący się w Europie producent i dystrybutor systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – zawarła przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej w Piastowie z firmą „MULTIDEKOR” G. Podogrocki, T. Podogrocki spółka jawna z siedzibą w Regułach. Kontrakt obejmuje działkę o powierzchni niemal 10 tys. m2 oraz zlokalizowane na jej terenie budynki wraz z częścią infrastruktury. Transakcja opiewa na 10,4 mln zł netto.

Sprzedaż nieruchomości w Piastowie jest kolejnym etapem realizacji strategii Zarządu. Priorytetem dla spółki jest konsekwentny rozwój i zwiększanie skali oraz wydajności produkcji. Zgodnie z założeniami już z końcem sierpnia 2010 roku działalność Centrum Klima zostanie przeniesiona do nowego kompleksu w Wieruchowie.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z zawartej transakcji, dzięki której pozyskamy w przyszłym roku środki na kolejne inwestycje. Cena sprzedaży nieruchomości jest znacznie wyższa zarówno od wartości księgowej, jak i aktualnych operatów szacunkowych. Przeniesienie produkcji do nowego kompleksu w Wieruchowie odbędzie się bez przestojów, ponieważ linia produkcyjna powinna ruszyć już pod koniec września. Jest to kolejny etap w rozwoju spółki, który pozwoli na dalszy wzrost wartości przedsiębiorstwa, wpłynie na osiągane wyniki finansowe oraz zakres i jakość naszej oferty” – mówi prezes Centrum Klima Marek Perendyk.

Kompleks produkcyjno-biurowo-magazynowy w Wieruchowie to nowoczesna inwestycja pozwalająca na dalszy rozwój firmy. W związku z uruchomieniem nowej hali produkcyjnej Centrum Klima zakupiła w ostatnim czasie maszyny za ponad 1,65 mln euro. Spółka posiada w chwili obecnej jeden z najnowocześniejszych parków maszynowych w Europie przeznaczony do produkcji systemów wentylacyjnych. Firma korzysta z maszyn renomowanych producentów, takich jak: Spiro, Omera, Centurio oraz Cidan.

Nowy obiektu w Wieruchowie ma na celu:

  • Zwiększenie skali i wydajności produkcji – po uruchomieniu pełnych mocy produkcyjnych zakładu – nawet o 200%
  • Optymalizację procesu logistycznego związanego z załadunkiem i rozładunkiem – lokalizacja obiektu blisko głównych szlaków komunikacyjnych w okolicy Warszawy ułatwiać będzie rozwój działu dystrybucji materiałów i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych
  • Znaczące powiększenie powierzchni magazynowej ułatwiające dalszą rozbudowę oferty asortymentowej przy wykorzystaniu systemu wysokiego składowania i wykorzystania kodów kreskowych w logistyce magazynowej – kubatura części magazynowej nowego obiektu to ok. 69 tys. m3 w porównaniu do obecnie wykorzystywanych 26 tys. m3
  • Poprawę logistyki i organizacji działu produkcyjnego oraz działu dystrybucji
  • Możliwość zwiększenia zatrudnienia w przyszłości i pracy w systemie wielozmianowym

Centrum Klima konsekwentnie umacnia swoją pozycję na polskim rynku. Potwierdzają to również wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2010 roku, które – mimo długiej zimy – utrzymały się na poziomie porównywalnym z rokiem 2009. Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 17,05 mln zł. Zysk netto wyniósł 1,30 mln zł, czyli o 3,25% więcej niż w I kwartale 2009 roku. Sprzedaż zagraniczna wzrosła o 29,2% (z 3,63 mln w I kwartale 2009 do 4,70 mln w I kwartale 2010).

W 2009 roku spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 71,7 mln zł. Zysk netto wyniósł 6,7 mln zł, co pozwoliło uzyskać marżę netto na poziomie 9,4% i zapewniło firmie stabilny rozwój mimo niesprzyjających warunków ekonomicznych.

„Dążymy do tego, by systematycznie zwiększać atrakcyjność Centrum Klima dla akcjonariuszy i inwestorów. Wierzymy, że nasze intensywne przygotowania do finalizacji inwestycji w Wieruchowie, połączone z bardzo dynamicznie rosnącą sprzedażą, która w maju 2010 roku wzrosła o 56,3% (r/r), a także wypłaconą dywidendą za 2009 rok, znajdą swoje odzwierciedlenie w poziomie zainteresowania naszą spółką” – dodaje Marek Perendyk.

Oferta Centrum Klima jest chętnie wybierana przez kontrahentów krajowych i zagranicznych ceniących jakość wyrobów, atrakcyjne warunki cenowe, krótki czas oczekiwania i terminowość dostaw. Spółka regularnie wprowadza nowe rozwiązania technologiczne oraz poszerza i uatrakcyjnia portfolio produktów.