BNP Paribas Fortis będzie miał swoje TFI

Fortis Private Investments Polska SA, spółka zależna od Fortis Banku Polska SA, zostanie przekształcona w Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Spółka otrzymała dzisiaj decyzję Komisji Nadzoru Finansowego, która uprawnia ją teraz również do tworzenia funduszy inwestycyjnych i zarządzania tymi funduszami.

Od 15 lipca, po uprawomocnieniu się decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, spółka rozpocznie działalność jako Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Fortis Private Investments SA. Będzie to pierwszy na polskim rynku przypadek przekształcenia domu maklerskiego w towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

Do tej pory spółka zarządzała aktywami klientów indywidualnych w ramach portfeli instrumentów finansowych (portfele modelowe i indywidualne strategie inwestycyjne, portfele funduszy inwestycyjnych zarządzane przez licencjonowanych doradców inwestycyjnych) oraz aktywami funduszu parasolowego Fortis FIO (pierwszy w Polsce fundusz inwestycyjny typu parasolowego z wydzielonymi subfunduszami wprowadzony w 2005 roku we współpracy ze TFI Skarbiec SA). Jako Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych będzie ona mogła dodatkowo tworzyć nowe fundusze inwestycyjne i zarządzać nimi. W wyniku zmian, przejmie jednocześnie od TFI Skarbiec SA fundusz Fortis FIO. Nastąpi to w drugiej połowie roku.

– Cały proces zmiany statutu spółki został tak zaplanowany, aby zapewnić ciągłość świadczenia usług na podstawie aktualnie obowiązujących umów z klientami, a przy tym nie angażować ich w dodatkowe działania – tłumaczy Małgorzata Dominiczak – Zielińska, prezes Zarządu Fortis Private Investments Polska SA. Opłaty czy też warunki świadczonych usług zarówno w przypadku dotychczasowych klientów portfeli instrumentów finansowych, jak i uczestników subfunduszy Fortis FIO nie zmienią się – dodaje.

Jako TFI, spółka będzie miała większe możliwości rozwinięcia swojej oferty, co oznacza, że w najbliższych miesiącach na rynku pojawią się nowe fundusze inwestycyjne. Nowa formuła działalności Fortis Private Investments Polska SA pozwoli także na rozszerzenie sieci dystrybucji funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez spółkę na podmioty spoza grupy Fortis (inne polskie banki, niezależni doradcy finansowi, elektroniczne kanały dystrybucji).

Proces przekształcenia Fortis Private Investments Polska SA w Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych rozpoczął się w połowie 2008 roku. Spółka zarządza aktywami klientów od 1996 roku. Jest ona jednostką w 100 proc. zależną od Fortis Bank Polska.

źródło/autor: BNP Paribas Fortis

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu