Ustawa kominowa powinna zostać zniesiona

Funkcjonująca przy Prezesie Rady Ministrów Rada Gospodarcza kontynuuje prace nad nowymi zasadami sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem skarbu państwa. Na początku czerwca poznaliśmy propozycje dotyczące wyboru członków rad nadzorczych. Decyzje w tej sprawie ma podejmować Komitet Nominacji składający się z zagranicznych i krajowych autorytetów.

Te propozycje, a zwłaszcza pomysł, aby o wyborze miały decydować osoby z zagranicy, spotkały się negatywną oceną Pracodawców RP. – Nie znajdujemy uzasadnienia dla takiego rozwiązania. W naszej ocenie właściciel, czyli państwo, powinien mieć swobodę w wyborze członków rad nadzorczych. Należałoby się raczej skupić nad przejrzystymi zasadami merytorycznej oceny i wyboru członków zarządów – mówi ekspert Pracodawców RP, Adam Ambrozik. Jednak aby pozyskanie wykwalifikowanych fachowców do zarządzania spółkami z udziałem skarbu państwa było możliwe, niezbędne jest wprowadzenie rynkowych mechanizmów ustalania wynagrodzeń dla zarządów.

Dlatego Pracodawcy RP pozytywnie oceniają pomysł utworzenia Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, którego zadaniem będzie wyznaczanie celów Zarządowi oraz opracowywania systemu jego motywowania. Jeżeli – zgodnie z najnowszymi zapowiedziami – będzie to połączone ze zniesieniem tzw. ustawy kominowej, to będzie to szansa wyrównanie konkurencyjności spółek publicznych i prywatnych w pozyskiwaniu wysokokwalifikowanej kadry menedżerskiej.

– Ustawa kominowa już dawno powinna zostać uchylona. Mamy nadzieję, że działania Rady Gospodarczej doprowadzą wreszcie do urynkowienia zasad rekrutacji i wynagradzania osób zarządzających spółkami z udziałem skarbu państwa – mówi Adam Ambrozik.

źródło/autor: Pracodawcy RP

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu