Składka do KRUS nie może zależeć od ceny kwintala żyta

Pracodawcy RP postulują o jak najszybsze wznowienie prac nad przygotowanym przez partnerów społecznych projektem ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jedną z głównych postulowanych zmian było wprowadzenie wyższej i przewidywalnej wartości składki pochodzącej z KRUS.

W ubiegłym roku po negocjacjach ze wszystkimi reprezentatywnymi partnerami społecznymi Pracodawcy RP przedstawili program niezbędnych działań do poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Jedną z głównych postulowanych zmian było wprowadzenie wyższej i przewidywalnej wartości składki pochodzącej z KRUS. Już w grudniu 2009 r. obecna na spotkaniu minister Ewa Kopacz poinformowała, że trwają prace nad projektem ustawy. Przewidujący zrealizowanie naszego postulatu projekt zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, został przygotowany i poddany konsultacjom społecznym. Jednak od marca pracę nad projektem zostały wstrzymane. Nie został on jeszcze rozpatrzony przez Radę Ministrów.

Zdaniem Pracodawców RP istotne jest, aby tę sprawę szybko uregulować, gdyż w ten sposób Narodowy Fundusz Zdrowia z jednej strony może skuteczniej przewidywać spływ składki, z drugiej zaś można by zapobiec dalszemu zmniejszaniu się budżetu w bieżącym, kryzysowym roku.

– Kuriozalne jest, że wysokość składki zależy od ceny kwintala żyta. Ponadto warto podkreślić, że jego wartość rok do roku maleje (a na podstawie danych GUS szacuje się, że ta tendencja będzie się dalej utrzymywać), powodując zmniejszanie się już i tak niskiej składki wpływającej do systemu ochrony zdrowia z KRUS-u – mówi Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP.

Zgodnie z informacją podaną przez Prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza, w ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku do budżetu wpłynęło ponad 100 mln zł mniej niż zapisano w Planie Finansowym. Dlatego też Pracodawcy RP apelują do ministra zdrowia o wywiązanie się ze zobowiązań i przyspieszenie prac nad projektem w tak istotnej kwestii jak nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Równocześnie Pracodawcy RP podkreślają, że w tym przypadku nawet miesięczne zwlekanie ma wpływ na spływ składki i wysokość budżetu NFZ. – Jesteśmy przekonani, że zrealizowanie tego postulatu może opóźnić decyzję o konieczności podwyższania składki na ubezpieczenie zdrowotne – mówi Andrzej Mądrala.

źródło/autor: Pracodawcy RP

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu