Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne SA wchodzi do segmentu NewConnect Lead

Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne SA dołączyło do grona liderów małej giełdy skupionych w segmencie NewConnect Lead. PTI SA jest jedną z 13 spółek, które zostały zakwalifikowane do tego segmentu.

Dla prowadzącego działalność inwestycyjną i doradczą Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego SA kwalifikacja do segmentu NewConnect Lead to potwierdzenie wiarygodności spółki oraz zajmowanej przez nią pozycji na rynku kapitałowym. Włączenie PTI SA do segmentu NewConnect Lead to dla nas duże wyróżnienie i potwierdzenie tego, że jesteśmy gotowi zadebiutować na Głównym Rynku warszawskiej giełdy – mówi Kamil Jankowski, Prezes PTI SA.

Segment NewConnect Lead tworzą największe i najbardziej płynne spółki rynku NewConnect spełniające zarówno kryteria ilościowe, jak i jakościowe. Wymagania ilościowe to przede wszystkim odpowiednia kapitalizacja, płynność obrotu akcjami oraz okres obecności spółki na giełdzie. Kryteria jakościowe to z kolei stosowanie Dobrych Praktyk i staranne wypełnianie obowiązków informacyjnych.

Podczas pierwszej kwalifikacji 31 marca 2010 r. GPW wyselekcjonowała 16 spółek tworzących segment NewConnect Lead. Druga kwalifikacja 30 czerwca 2010 r. wyłoniła 13 spółek. W porównaniu do pierwotnej weryfikacji z segmentu zostały wykluczone 4 spółki – 2 z nich nie sprostały wymogom ilościowym (Blumerang Pre IPO SA i R&C Union SA), u 2 kolejnych (Wealth Bay SA i Wrocławski Dom Maklerski SA) stwierdzono naruszenie obowiązków informacyjnych. Z powodu przeniesienia na Rynek Główny w segmencie nie znalazły się również LST Capital SA i Pragma Inkaso SA. Do segmentu NewConnect Lead dołączyły natomiast 3 nowe spółki: Grupa ADV SA, T2 Investment SA oraz PTI SA.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu