Indeks PMI w górę, inflacja w dół

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu br. w porównaniu z ubiegłem rokiem wyniósł 2,1 proc., wobec 2,2 proc. w maju, podało Ministerstwo Finansów. Z kolei indeks PMI dla produkcji osiągnął najwyższy poziom od 34 miesięcy. „To kolejna porcja bardzo dobrych informacji dla gospodarki.”– ocenia dr Jacek Adamski, dyrektor departamentu ekonomicznego PKPP Lewiatan.

„W czerwcu wskaźnik PMI odnotował najwyższą wartość od sierpnia 2007 roku. Świadczy to o umacnianiu się ożywienia gospodarczego. W największym stopniu to zasługa przyrostu zamówień, zwłaszcza eksportowych, co jest zgodne z wcześniej publikowanymi przez NBP danymi o wzroście eksportu. Warto dodać, że zamówienia eksportowe najsilniej rosną od grudnia 2005 roku, czyli prawie od pięciu lat. Coraz lepsze wskaźniki gospodarcze pozostają w sprzeczności z pogarszającymi się nastrojami konsumenckimi gospodarstw domowych. Nastroje te zaczynają się odrywać od rzeczywistego stanu naszej gospodarki. Trzeba jednak dodać, że nawet przy takim ożywieniu w gospodarce trudno na razie liczyć na szybki spadek bezrobocia. Przedsiębiorstwa zastanawiają się dopiero nad zwiększaniem zatrudnienia. Widać też, że w przemyśle pojawia się presja na wzrost cen, co może skutkować wyższą inflacją pod koniec roku. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu, który ogłosił resort finansów jest zgodny z oczekiwaniami i może być jednym z najniższych w 2010 roku” – dodaje Jacek Adamski.

źródło/autor: PKPP Lewiatan

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu