CHEMOSERVIS-DWORY S.A. rozpoczyna negocjacje w sprawie przejęcia

Rada Nadzorcza CHEMOSERVIS-DWORY S.A. – dostawcy usług z zakresu utrzymania ruchu na instalacjach przemysłowych notowanego na rynku głównym GPW – wyraziła zgodę na rozpoczęcie przez spółkę negocjacji w sprawie przejęcia zagranicznej spółki z tej samej branży. Sukces rozmów oznaczać będzie realizację najważniejszego celu emisyjnego wskazywanego przez spółkę podczas przeprowadzonej na początku br. Emisji akcji z prawem poboru. W jej ramach Chemoservis-Dwory S.A. pozyskał ponad 14 mln zł.

– Przyglądaliśmy się kilku podmiotom, chcąc wybrać najlepszy. Analizy trwały nieco dłużej niż pierwotnie zakładaliśmy, ponieważ chcieliśmy jak najlepiej zapoznać się ze stanem i perspektywami potencjalnego celu przejęcia. Chcemy aby okazało się ono równie trafione jak zakup w ubiegłym roku ZE ZEN, który bardzo dobrze wpływa na nasze wyniki. Ostatecznie najciekawsze propozycje zostały przedstawione Radzie Nadzorczej. Ta zaś wyraziła zgodę na rozpoczęcie negocjacji z podmiotem zagranicznym generującym ok. 50 mln zł przychodów i 1,6 mln zł zysku netto rocznie, jako spółką która z jednej strony działa w naszej branży, z drugiej zaś dzięki osiąganym wynikom i potencjałowi wzrostu – może mieć najlepszy wpływ na skonsolidowanie wyniku Chemoservis-Dwory S.A. w przyszłości. Sądzimy, że negocjacje powinny zostać zakończone na przełomie lipca i sierpnia, a ich sukces oznaczałby, że formalnie przejęcie mogłoby dojść do skutku na przełomie III i IV kwartału br. – mówi Wojciech Mazur, Prezes Zarządu Chemoservis-Dwory S.A.

W skład Grupy Kapitałowej Chemoservis-Dwory wchodzą aktualnie: Chemoservis-Dwory S.A. (podmiot dominujący, spółka notowana na GPW) oraz Zakład Energetyczny ZEN Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej. Przejęcie kolejnej spółki będzie miało nie tylko wpływ na wyniki spółki, ale pozwoli też realizować zadania inwestycyjne na nowych obszarach geograficznych.

– Z tego punktu widzenia przejęcie podmiotu zagranicznego o ugruntowanej pozycji na rynku pozwoliłoby nam uodpornić osiągane przychody od koniunktury gospodarczej czy cyklu inwestycyjnego w Polsce. Co istotne podmiot, który mamy na myśli ma nie tylko ciekawe i stabilne portfolio klientów. Przede wszystkim są to kontrakty o dobrej rentowności, które powinny pozytywnie wpływać na nasz skonsolidowany wynik netto. Mamy nadzieję, że negocjacje zakończą się sukcesem. – komentuje Wojciech Mazur, Prezes Zarządu Chemoservis-Dwory S.A.

Jeśli dojdzie do transakcji, Chemoservis-Dwory S.A. chce ją sfinansować przy wykorzystaniu środków pozyskanych z emisji akcji z prawem poboru przeprowadzonej w lutym 2010 roku.

– Wśród celów emisyjnych wymienialiśmy akwizycje kolejnego po ZEN nowego podmiotu do Grupy. Środki są więc zabezpieczone, teraz chodzi o wynegocjowanie jak najlepszych warunków nabycia. – mówi Wojciech Mazur, Prezes Zarządu Chemoservis-Dwory S.A.

źródło/autor: Chemoservis-Dwory

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu