ATON-HT sprzedał kolejne urządzenie za 250 tys. Euro

ATON-HT S.A. podpisał umowę na sprzedaż urządzenia do unieszkodliwiania odpadów medycznych i poszpitalnych – Aton BWM. Wartość kontraktu to 250.000 Euro. Jest to już drugie urządzenie typu Aton BWM sprzedane przez Spółkę w tym roku.

Nabywcą urządzenia jest polska firma, która chce świadczyć usługi w zakresie unieszkodliwiania odpadów medycznych za pomocą urządzenia Aton BWM.

Cieszę się z podpisanej umowy, tym bardziej, że jest to już trzecia umowa podpisana przez naszą Spółkę w tym miesiącu, a każda dotyczy innego urządzenia oferowanego przez ATON-HT. Świadczy to o bardzo szerokich możliwościach zastosowania naszej technologii do unieszkodliwiania różnego rodzaju odpadów niebezpiecznych. Cały czas pracujemy także nad wykorzystaniem naszych technologii w innych obszarach zastosowań – powiedział Robert Barczyk – Prezes Zarządu ATON-HT S.A..

Umowa na sprzedaż Aton BWM jest trzecią umową podpisaną przez ATON-HT w ostatnim czasie.

Na początku czerwca br. Spółka podpisał umowę na sprzedaż urządzenia do unieszkodliwiania odpadów produkcyjnych z tworzyw sztucznych – typu Aton BW-P. Wartość kontraktu to 720 tys. zł. Dzięki urządzeniu, kontrahent będzie mógł dodatkowo odzyskiwać energię powstałą w tkacie procesu atonizacji odpadów.

Kolejna umowa sprzedaży na opracowanie i wykonanie urządzenia mikrofalowego do usuwania wody z glikolu została podpisana z giełdową Spółką PBG S.A. kilka tygodniu temu. Urządzenie to ma zastosowanie w procesach wydobycia gazu ziemnego. Wartość kontraktu 242 tys. zł netto.

Proces unieszkodliwiania odpadów medycznych metodą oferowaną przez Aton-HT

Proces unieszkodliwiania odpadów medycznych metodą oferowaną przez Aton-HT jest dwuetapowy.

W pierwszym etapie wstępnego przygotowania odpad jest wprowadzony do komory mikrofalowej. W komorze tej materiał nagrzewany jest w bardzo wysokiej temperaturze. W wyniku tego następują procesy rozkładu termicznego materiału prowadzone poprzez poddawanie ich działaniu wysokiej temperatury, w atmosferze beztlenowej (zgazowanie). W procesie uwalnianie są gazy i pozostają niewielkie ilości materiału stałego złożonego z węgla i substancji mineralnych.

W drugim etapie uwalniane gazy utleniane są w reaktorze mikrofalowym typu MOS przeznaczonym do skutecznego oczyszczania gazów odlotowych w temperaturze 1200st.C. Zależnie od rodzaju odpadów – w wyniku procesu atonizacji objętość materiału po procesie stanowi jedynie 4-8% objętości wsadu. Atonizat powstały w procesie zawiera poniżej 5% węgla organicznego.

Najważniejsze cechy tej technologii to:

  • Energooszczędność: Proces charakteryzuje się niskim zużyciem energii.
  • Mobilność: Urządzenie montowane jest w standardowym kontenerze, który ustawiany może być bezpośrednio w pobliżu miejsca wytwarzania odpadów, np. w szpitalach. Dzięki temu nie ponosi się kosztów transportu, dodatkowo nie ma zagrożenia wynikającego z transportu zakaźnych i niebezpiecznych odpadów.
  • Bezodpadowość: Proces jest bezodpadowy, gdyż w jego wyniku powstaje atonizat (węgiel + składniki mineralne), neutralny dla ludzi i środowiska. Produkt ten może być dodatkiem do nawozów.
  • Wydajność: około 50 kg/h (zależnie od rodzaju odpadów).
  • Obsługa: Jednoosobowa, urządzenie jest sterowanie automatyczne.
  • Skuteczne oczyszczanie gazów odlotowych: Gazy emitowane podczas procesu nie zawierają żadnych substancji szkodliwych oraz nie są źródłem nieprzyjemnych odorów, dzięki zastosowaniu komory oksydacyjnej typu MOS, w którym następuje całkowite dopalenie substancji organicznych.

źródło/autor: VOICE GROUP

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu