Rynek prywatnej opieki medycznej w Polsce rośnie około 20 procent rocznie, prognozuje Frost & Sullivan

Wzrost poziomu życia, postępujące starzenie się społeczeństwa, przystępne ceny ubezpieczenia zdrowotnego oraz niezadowalający dostęp do publicznej służby zdrowia – to czynniki wpływające na dynamiczny rozwój sektora prywatnej opieki medycznej w Polsce. Sprzyja temu również rządowy ‘Plan B’ wsparcia finansowego dla samorządów, które zdecydują się przekształcic podległe im szpitale w spółki, oraz rozwijająca się turystyka medyczna. Główni gracze na rynku – prywatni inwestorzy finansowi – coraz częściej decydują się zainwestować we własne obiekty szpitalne, aby zaspokoić rosnący popyt.

Według szacunków Frost & Sullivan, globalnej firmy doradczej, wartość polskiego rynku prywatnej opieki medycznej w 2009 roku wyniosła 12,88 mld PLN (4 mld USD). Po krótkim okresie spowolnienia spowodowanym kryzysem w ubiegłym roku, rynek w roku 2010 znowu dynamicznie się rozwija i może osiągnąć wartość 20 mld PLN w 2014 roku (6,25 mld USD).

W zakres wydatków na prywatną opiekę medyczną wchodzą zarówno ubezpieczenia zdrowotne, jak i leczenie, diagnostyka, rehabilitacja i opieka medyczna oraz tzw. „dowody wdzięczności” dla lekarzy, czyli opłaty mieszczące się w szarej strefie.

„Z prywatnych usług medycznych korzystają do tej pory zazwyczaj mieszkańcy dużych miast, dysponujący dochodem wyższym niż średnia krajowa. Biorąc jednak pod uwagę tempo rozwoju rynku i wzrost dostępności tego typu usług, grupa odbiorców powiększy się wkrótce o kolejne kilkanaście procent” – stwierdza Dominika Grzywińska, analityczka z warszawskiego oddziału Frost & Sullivan.

Obok wzrostu poziomu życia pacjentów, kolejnym z głownych trendów napędzających rozwój rynku jest duża popularność Polski jako kraju turystyki medycznej. Oprócz rozwijania bazy medycznej w odpowiedzi na rosnący popyt, coraz więcej firm oferuje specjalnie przygotowywane oferty dla zaspokojenia specyficznych potrzeb pacjentów z innych krajów.

„Dynamiczny rozwój rynku sprawia, że główni gracze coraz częściej i inwestują we własne szpitale. Są to nowoczesne, świetnie wyposażone placówki, oferujące jednak głównie najbardziej dochodowe usługi, takie jak chirurgia jednego dnia, medycyna estetyczna czy ginekologia, gdzie długie przebywanie pacjenta na oddziale nie jest konieczne” – dodaje Dominika Grzywińska.

Istotnym trendem na rynku jest również wzrost popularności abonamentów korporacyjnych, czyli pakietów usług w prywatnych przychodniach wykupowanych przez firmy dla pracowników w ramach tak zwanych „świadczeń dodatkowych”. Ponadto, również tradycyjni ubezpieczyciele coraz częściej poszerzają swoje portfolio o produkty związane z ubezpieczeniem zdrowotnym. Z danych prywatnych świadczeniodawców oraz ubezpieczycieli wynika, iż z tego rodzaju pakietów w 2009 roku skorzystało około 1,5 miliona Polaków, a z polis ubezpieczeniowych – kolejne 400 tysięcy.

„Rynek prywatnej opieki medycznej jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów w całym regionie Europy Centralnej i Wschodniej (Central Eastern Europe – CEE)” – podsumowuje Dominika Grzywińska – „Tempo wzrostu na poziomie około 20 procent rocznie powinno utrzymać się przez kilka najbliższych lat, gdyż uczestnicy rynku cały czas starają się zaspokoić dynamicznie rosnący popyt, zwłaszcza w zakresie opieki specjalistycznej i szpitalnej. To właśnie te dwa obszary będą głównym motorem wzrostu.”

źródło/autor: Frost & Sullivan

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu