Grupa FAMUR – kontrakty z Kompanią Węglową na kwotę ponad 53 mln zł

Grupa FAMUR – wiodący producent maszyn i urządzeń dla górnictwa – rozwija współpracę w Kompanią Węglową. Należąca do Grupy Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS zawarła w czerwcu 2010 dwie umowy na leasing finansowy z dostawą obudów ścianowych do kopalń należących do Kompanii. Kontrakt obejmujący sprzęt dla KWK Brzeszcze-Silesia wynosi 29,6 mln zł, a – zawarta wspólnie z FMG PIOMA i w konsorcjum z Millenium Leasing – umowa na z KWK Ziemowit opiewa na 23,5 mln zł.

Umowa leasingu maszyn dla Kopalni Węgla Kamiennego Brzeszcze-Silesia obejmuje dostawę łącznie 170 sztuk sekcji obudowy zmechanizowanej FAZOS-13/28. Natomiast w ramach umowy kontraktu zawartego przez spółki FZOŚ FAZOS oraz FMG PIOMA Grupa dostarczy 137 sekcji obudowy zmechanizowanej FAZOS-12/24. Oba zalecenia będą realizowane w 2010 roku.

„W Grupie FAMUR każde zamówienie traktujemy jako wyzwanie, polegające na dostosowaniu naszej konstrukcji do określonego ukształtowania pokładów węgla. Doświadczenie uzyskane w kraju i na świecie pozwala nam produkować maszyny oraz urządzenia dedykowane do pracy nawet w najtrudniejszych warunkach górniczo-geologicznych, takich jak w KWK Brzeszcze. Obudowy ścianowe FAZOS pozwolą na eksploatację węgla bez względu na charakterystyczne dla tej kopalni trudne warunki geologiczne. Celem wdrożenia naszych maszyn jest zwiększenie efektywności wydobycia w kopalniach KW” – mówi Tomasz Jakubowski, prezes FAZOS SA.

Grupa FAMUR systematycznie współpracuje z największymi polskimi spółkami węglowymi, w tym z Kompanią Węglową. Kooperacja dotyczy zarówno sprzedaży nowych maszyn, jak również ich leasingu oraz dostaw części zamiennych i usług serwisowych. W okresie od 4 listopada 2009 do 29 kwietnia 2010 Grupa FAMUR zawarła szereg umów jednostkowych z Kompanią Węglową. Kontrakty przekroczyły łącznie kwotę 60,5 mln zł.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu