Walne Zgromadzenie WDM S.A. zagłosowało za przenosinami na rynek główny GPW

Walne Zgromadzenie Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. zwołane 28 czerwca 2010 r. zadecydowało o wprowadzeniu Spółki na rynek główny GPW. Za uchwałą głosowali wszyscy akcjonariusze obecni na WZA, łącznie posiadający 55,21% w kapitale zakładowym. Debiut planowany jest w IV kw. br. Przenosinom nie będzie towarzyszyła emisja akcji. WZA WDM S.A. podjęło także decyzję o zmianie nazwy brokera na Dom Maklerski WDM S.A.

-„Zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami, zebrani akcjonariusze podjęli jednomyślną decyzję o wprowadzeniu Spółki na rynek regulowany. W związku z rozpoczynamy pracę nad prospektem emisyjnym, który powinien trafić do KNF zaraz po wakacjach br. Spodziewamy się, że debiut powinien nastąpić już w IV kw. br., choć oczywiście najwięcej będzie tu zależało od postępu procedur związanych z zatwierdzeniem prospektu emisyjnego. Przejściu na rynek regulowany nie będzie towarzyszyła emisja akcji. Główni akcjonariusze nie są zainteresowani rozwadnianiem posiadanych udziałów, szczególnie że obecna wycena Spółki nie odzwierciedla bieżącej sytuacji finansowej i dobrych perspektyw rozwoju.” – mówi Wojciech Gudaszewski, Prezes Zarządu Domu Maklerskiego WDM S.A.

WZA WDM S.A. w dniu 28 czerwca br. podjęło także decyzję o zmianie nazwy na Dom Maklerski WDM S.A.
„W ciągu trzech lat obsłużyliśmy łącznie ponad 25 emisji akcji, w trakcie których spółki pozyskały łącznie ponad 200 mln zł na rozwój. W naszym portfolio zwiększa się udział dużych projektów związanych z rynkiem głównym GPW, a w ciągu kilku lat zamierzamy osiągnąć strukturę w której ok. 30% stanowiłyby nowe, duże projekty związane z rynkiem głównym GPW, a pozostałe 70% projekty związane z NewConnect. Nasza skala działalności jest coraz większa, a terytorialnie już znacznie wykraczamy poza teren Dolnego Śląska i Wrocławia, stąd też podjęliśmy decyzję o zmianie nazwy na Dom Maklerski WDM S.A.” – komentuje Wojciech Gudaszewski, Prezes Zarządu Domu Maklerskiego WDM S.A.

„Strategia rozwoju WDM opiera się zarówno na działalności domu maklerskiego, jak i innych spółek wchodzących w skład grupy. W tym pierwszym obszarze planujemy na rok 2010 ponad 15 projektów o łącznej wartości ok. 100 mln zł. Jeśli chodzi o segment inwestycyjny grupy to będziemy dążyć do tego, aby dynamicznie zwiększać skalę działalności naszych wehikułów w grupie. Planowane są połączenia: Black Pearl Capital ze spółką Totmes Fund S.A. z grupy Totmes, oraz BIO-MED Capital z Vesuvio Capital. Dzięki temu powstaną duże podmioty o kapitałach własnych przekraczających 20 mln zł, które po kilku-kilkunastu miesiącach funkcjonowania na NewConnect będą starać się o przejście na rynek regulowany. Rozważamy też nabycie TFI, które funkcjonowałoby w ramach grupy.” – dodaje Wojciech Gudaszewski, Prezes Zarządu Domu Maklerskiego WDM S.A.

Aktualnie w grupie WDM znajdują się trzy fundusze private equity: Black Pearl Capital S.A., Astoria Capital S.A., oraz BIO-MED Investors S.A. (powstały z połączenia Vesuvio Capital S.A. i BIO-MED. Capital S.A.)

1 Dom Maklerski WDM, Walne Zgromadzenie Wrocławskiego Domu Maklerskiego, Wojciech Gudaszewski

źródło/autor: Wrocławski Dom Maklerski

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu