Ponad połowa reklamodawców zwiększy wydatki na sieci kontekstowe – wyniki badań sieci Adkontekst

Sieć reklamy Adkontekst przeprowadziła wśród reklamodawców badanie dotyczące znaczenia reklam kontekstowych w działaniach promocyjnych klientów oraz udziału tej formy reklamy w polskim rynku Search Engine Marketingu. Z raportu wynika m.in., że ponad połowa reklamodawców (55%) planuje w przyszłym roku zwiększyć wydatki na sieci kontekstowe.

Według raportu IAB AdEx w 2009 roku udział Search Engine Marketingu w torcie reklamy internetowej wyniósł ponad 26%, co stawia tę formę na drugim miejscu pod względem wielkości rocznych wydatków w online. We wspomnianym raporcie wydatki na reklamę w sieciach kontekstowych stanowią element SEM. Na polskim rynku do tej pory brakowało analiz, które dokładniej opisywałyby zagadnienia związane z reklamą kontekstową. Z tego właśnie względu sieć Adkontekst przeprowadziła badanie dotyczące wykorzystania reklamy kontekstowej, które pozwoliło m.in. oszacować udział tego medium w polskim rynku SEM.

Badanie zostało przeprowadzone wśród klientów sieci Adkontekst, zarówno agencyjnych (domy mediowe, agencje SEM), jak i bezpośrednich (osoby odpowiedzialne za budżet marketingowy). Większość reklamodawców deklaruje zwiększenie nakładów na reklamę w sieciach kontekstowych w 2010 roku. Odpowiedzi na ankiety pozwoliły również ostrożnie oszacować udział reklamy w sieciach kontekstowych w rynku SEM w 2009 roku. Domy mediowe i agencje marketingowe w ubiegłym roku przeznaczyły na reklamę w sieciach kontekstowych średnio ok. 25% budżetów SEM, a klienci bezpośredni około 31%. Gdyby zatem przyjąć dla udziału reklamy kontekstowej poziom 25%, to oznacza, że wartość tego rynku w Polsce w ubiegłym roku wynosiłaby w przybliżeniu 89 milionów złotych.

Na pytanie o wysokość budżetu reklamowego PPC przeznaczonego na działania w sieciach kontekstowych w 2010 r., 55% agencji marketingowych odpowiedziało, że planuje zwiększenie tego budżetu; takiej samej odpowiedzi udzieliło 44% klientów bezpośrednich. Jednocześnie jedynie 6% klientów bezpośrednich zadeklarowało zmniejszenie tych nakładów.

Sieci kontekstowe są dla marketerów ważnym kanałem komunikacji z konsumentami podczas planowania kampanii PPC – kampanie tego typu realizuje 83% ankietowanych domów mediowych i agencji SEM oraz 90% klientów bezpośrednich.

Znakomita większość marketerów z agencji SEM oraz domów mediowych wykorzystuje kampanie w sieciach kontekstowych w celu budowania zasięgu marki (90%). Duże znaczenie dla nich odgrywają również 2 pozostałe cele – direct response oraz budowanie świadomości marki. W tym przypadku preferencje klientów bezpośrednich są inne – ponad 70% z nich przeprowadza za pomocą reklamy kontekstowej kampanie direct response.

Zarówno marketerzy z domów mediowych, jak i klienci bezpośredni są zgodni w kwestii największych zalet reklamy kontekstowej. Są to ich zdaniem: szeroki zasięg (odpowiednio 75% i 68% odpowiedzi) oraz korzystna cena i dobór kontekstowy. Sieci kontekstowe pozwalają reklamodawcom skierować przekaz reklamowy do tych internautów, którzy są potencjalnymi klientami, ale z różnych przyczyn nie wpisali zapytania bezpośrednio do wyszukiwarki. W sieciach kontekstowych reklamodawca ma szansę dotrzeć do użytkowników we wcześniejszych fazach procesu zakupowego. Gdy reklama pojawia się im w kontekstowym powiązaniu z treścią artykułu lub strony, którą aktualnie czytają, daje to szansę zapoznania się z reklamowaną ofertą i w efekcie skorzystania z niej.

57% badanych agencji i domów mediowych płaci za kliknięcie w sieci kontekstowej mniej niż za kliknięcie w reklamę w wynikach wyszukiwania. Analogicznie, mniejsze CPC dla sieci kontekstowych deklaruje 57,1 % klientów bezpośrednich.

Wśród respondentów z domów mediowych oraz agencji marketingowych najpopularniejsze produkty reklamowe wykorzystywane w sieciach kontekstowych to reklamy tekstowe (95%) i statyczne reklamy graficzne (90%). Dużym zainteresowaniem cieszą się też reklamy intekstowe (60%). Z kolei przy niemal takiej samej popularności reklam tekstowych (96%) klienci bezpośredni znacznie rzadziej korzystają z reklam graficznych statycznych (39%).

W ramach podsumowania wyników badania sieć Adkonetkst przygotowała raport white paper pt. „Reklama kontekstowa jako element Search Engine Marketingu”, który zawiera nie tylko opis badania i udzielanych odpowiedzi, ale również kompendium wiedzy na temat reklamy kontekstowej. Pełen raport dostępny jest pod adresem: http://www.adkontekst.pl/Adkontekst-WhitePaper-2010-06.pdf

źródło/autor: NetSprint.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu