Przejdź do treści

Nowa wersja Software Mind Risk Management. Kontroluj ryzyko kredytowe

Software Mind S.A. współpracując z Fortis Bank Polska S.A. opracował nową wersję systemu Software Mind Risk Management, kompleksowego narzędzia wspierającego pracę działów odpowiedzialnych za rozpoznawanie, nadzorowanie, monitorowanie i raportowanie zdarzeń zwiększających ryzyko kredytowe.

System dedykowany jest zarówno dla bankowości detalicznej jak i korporacyjnej. Głównym zadaniem rozwiązania jest automatyczne monitorowanie portfela produktów banku oraz wykrywanie i informowanie o nowych, niekorzystnych sytuacjach wpływających na zwiększenie ryzyka kredytowego tj. np.: niespłacona część bądź całość raty kredytowo-odsetkowej, spadek o określoną przez Bank skalę obrotów przedsiębiorstwa, wpisanie klienta banku przez inny bank do międzybankowej bazy nierzetelnych klientów (System Bankowy Rejestr prowadzony przez Związek Banków Polskich), pojawienie się na rachunku klienta kredytowego zajęcia komorniczego. W sytuacji wystąpienia istotnego, określonego przez bank, poziomu ryzyka system automatycznie uruchamia procesy zmierzające do jego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania.

Wdrożone rozwiązanie pozwoli w znacznym stopniu zautomatyzować proces monitoringu klientów kredytowych banku, co przyczyni się do widocznej redukcji kosztów oraz lepszej kontroli ryzyka kredytowego. Elastyczność i możliwość parametryzacji systemu wpłyną na możliwość szybkiego dostosowywania się przez bank do zmieniających się wymagań biznesowych. Rozwiązanie zostało wdrożone m.in. w Fortis Banku Polska S.A.

Software Mind Risk Management otrzymał rekomendację Gazety Bankowej w trzeciej edycji konkursu „Hit Roku 2010 dla instytucji finansowych” w kategorii „Rozwiązanie informatyczne”.

„Praktyka pokazuje, że ze względu na mnogość elementów wpływających na ryzyko kredytowe, dotychczasowe mechanizmy zarządzania ryzykiem są niewystarczające. Konieczna jest bieżąca analiza stanu portfela kredytowego poprzez analizę dziesiątek parametrów pochodzących z różnych źródeł danych. Przy dużym wolumenie obsługiwanych produktów kredytowych „ręczne” monitorowanie ryzyka jest nieefektywne i nieskuteczne. System Software Mind Risk Management automatyzuje te procesy dostarczając na bieżąco informacji na temat stanu całego portfela kredytowego Banku, ze szczególnym naciskiem na zdefiniowane rodzaje ryzyk i zagrożeń” komentuje Radosław Stachowiak, Sales Development Director w Software Mind S.A.

Pełna oferta Software Mind S.A. dla sektora finansowego obejmuje szeroki pakiet rozwiązań wspierających procesy wewnętrzne organizacji z perspektywy poszczególnych linii biznesowych i umiejscowienia procesu tj. front, middle lub back office. To rozwiązania wspierające zarówno sprzedaż jak i zadania po sprzedażowe np. zarządzanie ryzykiem kredytowym.

źródło/autor: Software Mind