Niesforne dokumenty kosztowe

Prawie stu przedstawicieli średnich polskich przedsiębiorstw zostało zapytanych o problemy w firmie z obiegiem faktur kosztowych. Ponad 52% uczestników badania ankietowego określiło problemy te jako częste bądź bardzo częste. Najczęściej wskazywane powody to: nadmiar innych obowiązków służbowych (29%), częste przebywanie poza firmą (32%) oraz spory związane z ustaleniem odpowiedzialnych za koszty (26%).

Aż 48% respondentów uznało, że opóźnienia są na tyle duże, że utrudniają pracę działowi finansowo-księgowemu. 88% widzi szansę rozwiązania tych problemów we wdrożeniu elektronicznego systemu obiegu faktur.

Rozwiązanie tego problemu poprzez wzbogacenie funkcjonalności finansowo-księgowej o oprogramowanie dedykowane obiegowi faktur staje się coraz popularniejsze wśród użytkowników systemów ERP. Wprowadzona przed kilkoma miesiącami do oferty BPSC Elektroniczna Akceptacja Faktur uzupełniła system Impuls 5 już w prawie 40 przedsiębiorstwach.

– Wyniki przeprowadzonego przez nas badania wyraźnie potwierdzają, jak duże problemy w firmach związane są z uzyskaniem informacji źródłowej dotyczącej kosztów już poniesionych, jednak jeszcze nie zewidencjonowanych. Te utrudnienia ma właśnie rozwiązywać opracowane przez nas oprogramowanie – zauważa Sławomir Kuźniak, Dyrektor ds. Konsultingu i Promocji w BPSC SA.

Elektroniczna Akceptacja Faktur to uniwersalne rozwiązanie upraszczające rozliczenia w firmach niezależnie od branży czy rodzaju prowadzonej przez nie działalności. System przyspiesza rozliczenia merytoryczne faktur poprzez bieżącą akceptację dokumentów. Zapewnia także szybszy dostęp do informacji dotyczącej harmonogramu płatności oraz wysokości naliczonego podatku VAT. Dzięki mechanizmom alertów i ponagleń przy zaleganiu korespondencji czas potrzebny na „rozpisanie merytoryczne” faktury może być ograniczony do minimum. System, zapewniając dostęp do elektronicznego obrazu dokumentów (skany dokumentów), wyklucza możliwość ich zniszczenia czy zagubienia przez pracownika.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu