Co mają wybory do naszego samopoczucia?

95% Polaków uważa się za osoby odpowiedzialne – tak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie ING Życie. Jednocześnie tylko niecałe 55% z nas wzięło udział w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Czy rzeczywiście jesteśmy tak odpowiedzialni, jak deklarujemy?

Odpowiedzialność to z jednej strony pewna mądrość życiowa – świadomość tego, w jaki sposób człowiek powinien kierować swoim życiem – z drugiej zaś gotowość do ponoszenia konsekwencji swoich działań. Czym dla Polaków jest odpowiedzialność? Z raportu „Sztuka odpowiedzialności” przygotowanego na zlecenie ING Życie wynika, że dla blisko 1/4 Polaków bycie odpowiedzialnym przejawia się przede wszystkim w trosce o rodzinę. To również dojrzałe podejście do różnych następstw swojego postępowania oraz wyborów, a także umiejętność podejmowania trudnych życiowych decyzji..

„Odpowiedzialność, u Polaków ujawnia się w szczególnych dla nich momentach życiowych, stanowiących kamienie milowe odpowiedzialności. Należą do nich: osiągnięcie pełnoletniości, rozpoczęcie życia na własną rękę, założenie rodziny czy narodziny dziecka. Na każdym z tych etapów wzrasta świadomość, że nasze decyzje mają swoje następstwa, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Wraz z wiekiem wyborów dokonujemy rozważniej” – wyjaśnia Tomasz Sobierajski, socjolog.

Odpowiedzialność po polsku

Badania przeprowadzone na zlecenie ING Życie pokazują, że w polskim społeczeństwie odpowiedzialność silnie wiąże się z rodziną i działaniami zmierzającymi do zapewnienia właściwego bytu jej członkom. Cenimy dużo bardziej odpowiedzialność za dzieci oraz współmałżonków niż za samych siebie. A im jesteśmy starsi, tym nasza odpowiedzialność w tej sferze wzrasta. Bo o ile odpowiedzialność za rodzinę jest najważniejsza dla 16% 25-30-latków, o tyle stanowi najwyższą wartość dla ponad 30% 41-50-latków.

„Na odpowiedzialność za rodzinę szczególną uwagę zwracają osoby mieszkające na wsi oraz w małych oraz średnich miastach. Coraz większe znaczenie odgrywa ona i w dużych aglomeracjach miejskich. Choć odpowiedzialność ta jest różnie postrzegana w zależności od płci – kobietom kojarzy się z troską, opieką oraz dbaniem o dom, podczas gdy mężczyźni koncentrują się na odpowiedzialności finansowej – to dla większości Polaków jest bardzo istotna” – mówi Łukasz Bielewicz, MillwardBrown SMG/KRC.

Polskie społeczeństwo twierdzi, że rodzina jest najważniejsza. Każdy chce, aby była ona szczęśliwa oraz bezpieczna. Natomiast w momentach, gdy istnieje możliwość wyboru, tego jak będzie wyglądała przyszłość naszych dzieci, wolimy pozostać bierni. Jak pokazują badania przygotowane na zlecenie ING Życie, ponad 1/3 z nas przyznaje, że woli wydać pieniądze na nowy telewizor, niż odłożyć je z myślą o przyszłości. Dane te pokazują, że Polacy koncentrują się na teraźniejszości, zamiast zastanowić się nad tym, co może wydarzyć się za kilka lat.

Odpowiedzialność to cecha, którą Polacy cenią i do której dążą. Większość z nas chciałaby być odpowiedzialna i tego samego oczekuje od najbliższych osób. Między deklaracjami, a rzeczywistym zachowaniem występują jednak dysproporcje. Potwierdzają je również wyniki frekwencji wyborczej.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu