Biznes tylko z rzetelnymi

Narzekasz na problemy z niesolidnymi kontrahentami? Opóźnienia w płaceniu faktur pogarszają płynność finansową twojej firmy? Rejestr Dłużników ERIF pomoże ci walczyć z nierzetelnymi płatnikami.

O istnieniu biur informacji gospodarczych wie większość prowadzących firmę. Jak wynika z badania MillwordBrown SMG/KRC przeprowadzonego na zlecenie Rejestru Dłużników ERIF, BIG jest zdaniem przedsiębiorców jednym z trzech najlepszych sposobów na skuteczną walkę z niespłaconymi długami. Od połowy czerwca, gdy weszła w życie nowa ustawa regulująca działanie BIG, jeszcze łatwiej wykorzystać ich potencjał.

Teraz dane nierzetelnego płatnika do biur informacji gospodarczych może dopisać praktycznie każdy. Trzeba tylko spełnić określone warunki. Gdy wierzycielem jest konsument, konieczny jest wyrok sądu i wysłane 2 tygodnie wcześniej powiadomienie o planowanym wpisie. Osobnych regulacji musi natomiast przestrzegać firma. Gdy jej dłużnikiem jest inny przedsiębiorca, wartość zadłużenia musi być większa niż 500 zł, a gdy z zapłatą spóźnia się osoba fizyczna – 200 złotych. Termin płatności powinien upłynąć co najmniej 60 dni wcześniej. Należy również pamiętać, by na miesiąc przed planowanym wpisem poinformować o tym fakcie dłużnika. Tu wystarczy list polecony.

Odzyskiwanie długów przy pomocy biura informacji gospodarczej jest szybkie, proste i skuteczne.

  • Niemal cała procedura umieszczania nierzetelnego płatnika odbywa się przez Internet;
  • Aby umieścić dane w BIG należy tylko zawrzeć z biurem umowę. Od tego momentu można przekazywać dane o dłużniku wraz z informacjami o jego zobowiązaniu;
  • Większość podmiotów reguluje swoje zobowiązania albo po otrzymaniu ostrzeżenia o wpisie albo po znalezieniu się na czarnej liście BIG-u.

BIG mogą pomóc nie tylko w odzyskiwaniu długów. Poza możliwością wpisania dłużnika do rejestru, dla przedsiębiorców niezwykle istotne jest weryfikowanie potencjalnych partnerów biznesowych pod kątem ich rzetelności płatniczej. W BIG można sprawdzić, czy przyszły kontrahent lub partner biznesowy ma problemy z płaceniem swoich faktur czy nie. Dzięki takiej przezorności można ustrzec firmę przed stratami. Nie trzeba przekonywać, jakie to ważne, gdy weźmie się pod uwagę fakt, iż w 2009 roku upadłość ogłosiło blisko 700 polskich firm. W wielu przypadkach powodem były trudności z odzyskaniem gotówki za sprzedane towary i świadczone usługi.

Biura informacji gospodarczej mogą zostać także wykorzystane w budowaniu własnej wiarygodności finansowej. W przypadku np. regularnego spłacania rat kredytu można domagać się od wierzyciela wpisania do BIG pozytywnych danych o terminowych spłatach. Informacje o rzetelnym regulowaniu zobowiązań finansowych może być przechowywana przez 10 lat.

Istotną, z punktu widzenia każdego, kto prowadzi działalność gospodarczą, jest również możliwość pozyskania od biura informacji gospodarczej danych na własny temat. Dla każdego przedsiębiorcy, informacje o tym, kto sprawdzał jego wiarygodność finansową mogą być również przydatne.

Obecność firmy na czarnej liście dłużników to często w praktyce biznesowy wyrok. Jego skutkiem może być np. odcięcie od możliwości zaciągnięcia kredytu. Nie jest to z resztą jedyna konsekwencja. Inne wymierne dolegliwości to utrudnienia w dostępie do leasingu, w podpisaniu umowy najmu np. biura czy magazynu czy lub też w korzystaniu z Internetu, telewizji czy telefonu.

Biuro informacji gospodarczej jest obecnie czymś w rodzaju finansowej czarnej listy – tłumaczy Urszula Okarma, prezes zarządu Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. -Znalezienie się na niej nie przynosi chluby przedsiębiorstwu, a wręcz przeciwnie, oznacza duży spadek zaufania do takiego podmiotu. Kto wie, jak działa biznes, zdaje sobie na pewno sprawę, że piętno dłużnika oznacza nierzadko utratę partnerów i znacząco mniejszą ilość zamówień. Obecność w BIG lub już samo zagrożenie wpisem będzie więc siłą rzeczy efektywnym motywatorem do spłaty zobowiązania. I potwierdzają to niezależne badania – dodaje prezes Okarma.

Warto więc korzystać z możliwości, jakie oferują biura informacji gospodarczej. Opłaca się sprawdzać rzetelność płatniczą kontrahentów oraz budować własną finansową wiarygodność. W biznesie bowiem przejrzystość jest w cenie.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu