Przejdź do treści

Wielkie spotkanie branży hotelarskiej za nami

Konferencja „HOTELE W POLSCE – Droga do sukcesu 2012” zorganizowana została przez Nowoczesną Firmę 28 czerwca, w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym Knowledge Village Warszawie. To pierwsze w tym roku spotkanie branży hotelowej poświęcone tematyce narzędzi i marketingu w obiektach hotelowych.

W ramach konferencji stworzona została platforma wymiany doświadczeń i poznania dobrych praktyk. Wydarzenie rozpoczęło się panelem dyskusyjnym, który poprowadził Aleksander Pietyra (Prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego). Znani eksperci i praktycy, dzięki którym możliwy był wysoki poziom merytoryczny wydarzenia, rozważali na temat obecnego i przyszłego wyglądu bazy hotelowej w Polsce. Istnieje wiele spekulacji na ten temat, a kluczowym pytaniem dyskusji stało się : Czy uda nam się zbudować odpowiednią bazę hotelową na mistrzostwa Euro 2012?

Branża hotelarska dotknięta została spowolnieniem gospodarczym, którego początki sięgają II połowy 2008 roku. Liczba turystów w Polsce rośnie powoli i nierównomiernie. „Tempo spadku wyhamowuje, a stabilizacji możemy spodziewać się pod koniec 2010 roku” – mówił Ireneusz Węgłowski (Wiceprezes Zarządu Orbis S.A.) Wszyscy liczą na wykreowanie mody na Polskę, ze względu na organizację Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012. Wielu inwestorów nie jest jednak skłonnych wydać ogromnych pokładów finansowych ze względu na jedno prestiżowe wydarzenie. Same mistrzostwa nie zwrócą nakładu finansowego poniesionego przy budowie hoteli. Można przypuszczać, że istnieją bardzo małe szanse na zapełnienie hoteli w późniejszym czasie, dlatego tak ważne jest turystyczne wykreowanie danego miejsca. Mistrzostwa Euro 2012 to doskonała szansa na zdobycie nowych klientów i kontraktów biznesowych oraz promocję Polski pod względem atrakcyjności.

Wioletta Drozdowska (Dyrektor w Biurze Finansowania Strukturalnego) podczas dyskusji odpowiedziała na pytanie, czy branża hotelowa spełnia oczekiwania UEFA i kibiców. Mistrzostwa odbędą się w czerwcu, a jest to „okres żniw dla hoteli”. Oprócz ruchu biznesowego rozpoczyna się w tym czasie stały ruch turystyczny. Trudno podjąć decyzję o zamknięciu współpracy z partnerami, z którymi współpracuje się od lat. Dlatego też – by powiększyć liczbę ośrodków hotelowych – do grupy – zatwierdzonej przez UEFA- włączone zostały obiekty trzygwiazkowe. – podkreśla Wioletta Drozdowska. Należy pamiętać, że niebawem sponsorzy i stacje telewizyjne zaczną wizytować i odwiedzać Polskę. Strategicznym miejscem dla dziennikarzy stanie się stolica Polski – gdzie zostanie zlokalizowane centrum prasowe. Dla drużyn piłkarskich przeznaczone zostaną hotele w mniejszych miejscowościach, gdzie zapewniony zostanie im dostęp do obiektów sportowych zatwierdzonych przez UEFA. „Jakie są oczekiwania kibiców co do hoteli? Dużo osób przyjeżdża do miast gdzie odbywają się tego typu wydarzenia ze względu na atmosferę jaka panuje w danym miejscu. Dlatego też należy brać pod uwagę jeszcze większą ilość przyjezdnych osób niż są w stanie pomieścić stadiony. Oczywistym jest, że wszystko zależy także od rodzaju meczu.” -dodaje Wioletta Drozdowska.

Jan Błoński (Prezes Grupy OTS Gromada) podczas dyskusji zastanawiał się nad możliwymi skutkami Euro 2012. Odniesieniem dla nas powinien być tzw. efekt barceloński. Po organizacji olimpiady w Barcelonie w 1992 r. liczba turystów odwiedzających miasto zwiększyła się dwukrotnie. Wierząc, że w Polsce sytuacja przybierze podobny obrót – należy sukcesywnie budować polski produkt turystyczny.

Jak banki patrzą na branżę hotelarską w kryzysie? – na to pytanie starała się odpowiedzieć Karolina Żelewska – Pałasz (Dyrektor w Biurze Finansowania Strukturalnego Banku Pekao S.A.). Banki nie mówią o kryzysie, ponieważ jest to element cyklu gospodarczego. Banki, tak jak hotele, przeżywają trudne chwile. Powrót do sytuacji z 2007 roku przewidywany jest na rok 2012, co zbiega się to z datą mistrzostw. – dodaje Żelewska – Pałasz. Wyhamowanie akcji kredytowej dotyczy wszystkich branż – nie tylko hotelowej. Koszty inwestycji muszą być racjonalne, by można je było bezproblemowo spłacać. Dlatego też, przy staraniach o kredyt – dla każdego banku liczą się kwestie zmniejszające ryzyko współpracy do minimum,takie jak. doświadczenie hotelarza oraz to, czy obiekt należy do większej sieci.

Późniejsze prelekcje dotyczyły praktycznego zastosowania narzędzi marketingowych. Swoim doświadczeniem podzieli się znani Eksperci: Janusz Mitulski (Development Manager – Horwath Htl w Polsce), Jacek Piasta, Magdalena Kobiałko (Business Development Manager – Divante Sp. z o.o.), Joanna Lesicka (Manager Marketingu – Hotel Olimpic Sp. z o.o.) oraz Elżbieta Nitsze (Dyrektor Hotelu – Hotel Krynica).

Konferencja skierowana była do obiektów noclegowych średniego szczebla (hoteli, moteli, ośrodków szkoleniowych oraz pensjonatów). Wydarzenie stało się doskonałą szansą na poszerzeni wiedzy na temat aktualnej sytuacji w branży hotelarskiej w Polsce a także zdobycie nowych klientów i kontraktów biznesowych. Partnerem wydarzenia została Firma Studio Szkła Edyta Barańska, partnerem merytorycznym – Izba Gospodarstwa Hotelarstwa Polskiego. Konferencja ostała objęta patronatem medialnym przez Miesięcznik Hotelarstwo, portal RynekHoreca.pl, portal HotelNews.pl oraz magazyn Marketing w Praktyce.