UniAkcje Sektory Wzrostu – nowe możliwości inwestowania w sektory

Od 1 lipca Union Investment TFI rozszerza strategię inwestycyjną subfunduszu UniAkcje Polska 2012. Pod nową nazwą UniAkcje Sektory Wzrostu subfundusz będzie inwestował w te branże gospodarki, które w ocenie zarządzających mają najlepsze perspektywy zysku.

UniAkcje Sektory Wzrostu to pierwszy w Polsce subfundusz stosujący odmienną strategię inwestycyjną od klasycznych funduszy sektorowych. – Zamiast koncentrować się na doborze spółek z jednego, określonego sektora, postawiliśmy na odpowiednią alokację pomiędzy tymi branżami gospodarki, które w danym momencie rynkowym rokują najwyższe perspektywy wzrostu. Trafny wybór spółek z najlepszych sektorów pozwoli na generowanie wyższej stopy zwrotu z subfunduszu niż z indeksu WIG – mówi Zbigniew Jakubowski, Wiceprezes Zarządu Union Investment TFI. – Proces oceny sektorów gospodarki stosujemy w zarządzaniu funduszami od dawna, zaś wybór konkretnych spółek do portfela subfunduszu jest pochodną wyboru sektorów. To powinno być zachętą dla klientów, którzy wykazują coraz większe zainteresowanie funduszami tematycznymi – dodaje.

Subfundusz UniAkcje Sektory Wzrostu będzie inwestować w akcje polskich spółek obecnych na warszawskim parkiecie. Prospekt dopuszcza także możliwość lokowania środków w Europie Środkowo-Wschodniej, przy czym akcje tych spółek mogą stanowić maksymalnie 30 proc. portfela. Zmiana strategii, dająca możliwość inwestowania w większą liczbę sektorów i spółek, przyczyni się również do dywersyfikacji ryzyka. Poprzez aktywne zarządzanie możliwa będzie szybsza zmiana sektora o niskim potencjale wzrostu na sektor z lepszymi perspektywami. To powinno pozytywnie wpływać na wyniki. Warto jednak pamiętać, że mimo wszystko jest to nadal fundusz akcyjny, dlatego zalecany minimalny czas inwestowania wynosi 5 lat. Subfundusz UniAkcje Sektory Wzrostu pozostaje częścią funduszu parasolowego UniFundusze FIO. Dzięki temu inwestorzy nadal mają możliwość zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami bez płacenia podatku od zysków kapitałowych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu