Nowa ustawa o PPP sprawdza się w praktyce

Pracodawcy RP z satysfakcją podkreślają, że uchwalona 19 grudnia 2008 r. ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym owocuje coraz większą liczbą realizowanych projektów.

Pracodawcy RP bardzo często podkreślali, że samorządy terytorialne nie są w stanie z własnych i unijnych środków efektywnie realizować konkretnych projektów, które najczęściej dotyczą inwestycji na rzecz lokalnej społeczności: aquaparków, szpitali, dróg, hal sportowych czy miejskich stadionów.

Dlatego też nic dziwnego, że samorządy coraz częściej decydują się na szukanie inwestorów prywatnych, którzy będą mogli sfinansować i zrealizować określoną inwestycję. Jest to tym ważniejsze, że samorządy są coraz bardziej zadłużone, a możliwości zaciągania kolejnych kredytów jest mocno ograniczone. Dlatego coraz częściej decydują się na wykorzystywanie alternatywnych form finansowania inwestycji, z których jedną z nich jest właśnie PPP.

Oczywiście o rozpoczęciu projektu w formule PPP powinny decydować nie tylko pustki w kasie samorządu, ale przede wszystkim osiągnięcie większych korzyści niż przy jego realizacji w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. – Za formułą PPP przemawia fakt, że jest to dobry sposób na rozłożenie wysokich kosztów inwestycji na dłuższy okres – podkreśla ekspert Pracodawców RP, Marcin Walczak.

Zdaniem Pracodawców RP nowa ustawa o PPP przyjęła się, co potwierdza znaczny wzrost zainteresowania tą formą realizacji inwestycji ze strony samorządów terytorialnych. Należy przy tym jednocześnie podkreślić, że wdrożenie w Polsce projektów PPP nie jest łatwym zadaniem. Powodzenie takich projektów wymaga dobrych rozwiązań prawnych i organizacyjnych, zarówno ze strony publicznej jak i prywatnej.

Według Pracodawców RP jednostki samorządu terytorialnego powinny wdrażać przedsięwzięcia PPP nie względu na to, że są one łatwe do zrealizowania, ale ze względu na możliwość rozwiązania problemu niewystarczającej i wciąż brakującej infrastruktury. PPP to także możliwość rozwiązania problemu braku środków w budżetach samorządów, jak również krajowych instytucji publicznych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu