Jak przekuć spadki na giełdzie w zyski z funduszy akcyjnych?

Fundusze akcyjne dla odważnych, stabilnego wzrostu dla ostrożniejszych. Jedne i drugie mają największe szanse na zyski, oceniają zarządzający Union Investment TFI. Szczególnie teraz, kiedy giełda po spadkach szykuje się na wzrosty.

Korekta to dobra okazja do długoterminowych inwestycji. Tym bardziej jeśli dane makro także wskazują na dobre perspektywy indeksu WIG w ciągu najbliższego roku. – Być może staje się już nudna ta często powtarzana opinia, że Polska jest odporna na światowy kryzys. Ale takie są fakty. Wzrost PKB w I kwartale 2010 r. liczony rok do roku wyniósł 3 proc., a produkcja przemysłowa wzrosła w kwietniu o 9,9 proc. I to pomimo ostrej i długiej zimy – mówi Ryszard Rusak, Dyrektor Inwestycyjny ds. Akcji Union Investment TFI. To przekłada się na dobrą koniunkturę w przedsiębiorstwach, które notują poprawę wyników finansowych netto. Po pierwszym kwartale tego roku są one o ponad 87 proc. lepsze niż w analogicznym okresie w 2009 r. Poprawa nastrojów dotyczy także zagranicy. PKB w USA rośnie trzeci kwartał z rzędu, z kolei Unia Europejska zanotowała drugi kwartał wzrostu PKB. Dodając to tego podwyższenie przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju tempa wzrostu gospodarki światowej w 2010 r. do 4,6 proc. można spodziewać się kontynuacji trendu wzrostowego na giełdach akcji na całym świecie. Poprawa wyników finansowych spółek spodziewana jest także na warszawskim parkiecie. Dlatego w ocenie analityków Union Investment TFI najlepsze stopy zwrotu w długim terminie mogą przynieść fundusze inwestujące w akcje – UniKorona Akcje oraz UniAkcje Małych i Średnich Spółek.

Osoby bardziej ostrożne, mogą skorzystać z bezpieczniejszej inwestycji, nie rezygnując przy tym z zysków na rynku akcji. Subfundusz UniStabilny Wzrost lokuje do 40 proc. pieniędzy w akcje oraz nie mniej niż 60 proc. w papiery dłużne. A perspektywy dla obu klas aktywów są obiecujące. – Oczekiwania wzrostu gospodarczego w Polsce w całym 2010 r. na poziomie 2,5-3 proc. powinno przyczynić się do dalszej poprawy wyników finansowych spółek notowanych na GPW – mówi Ryszard Rusak. Z kolei stabilizacja poziomu rynkowych stóp procentowych jest szansą na zyski z polskich obligacji skarbowych w perspektywie najbliższych kilku miesięcy. Pozytywny wpływ może mieć także stabilizacja sytuacji na międzynarodowych rynkach finansowych, która jest obserwowana po utworzeniu Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu