Przejdź do treści

II miejsce Legg Mason TFI w rankingu Rzeczpospolitej

W organizowanym już po raz ósmy rankingu Rzeczpospolitej na najlepsze instytucje finansowe, Legg Mason TFI zostało wyróżnione II miejscem wśród najlepszych towarzystw funduszy inwestycyjnych 2009 roku.

W zestawieniu oceniano TFI biorąc pod uwagę zarówno czynniki istotne dla akcjonariuszy spółki, jak i dla jej klientów. Uwzględnione zostały zmiany przychodów, zysków oraz wskaźnik ROE. Kapituła rankingu przyznawała punkty także za zmianę wartości aktywów funduszy oraz wyniki inwestycyjne w 2009 roku, ale i w dwóch poprzednich latach – w myśl zasady, że należy inwestować długoterminowo.

Jak podaje Rzeczpospolita, nagrodzone zostały także te towarzystwa, których wyniki w perspektywie czasu są najbardziej stabilne.

Pozycja Legg Mason TFI w rankingu Rzeczpospolitej jest najlepszym potwierdzeniem skuteczności filozofii inwestycyjnej przyjętej przez nasz zespół zarządzających – mówi Jacek Treumann, członek zarządu Legg Mason TFI. Mamy nadzieję, że będzie również dodatkowym argumentem dla inwestorów w związku z ponownym udostępnieniem certyfikatów serii B Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ. Według nas, dla wielu Klientów kluczem do sukcesu może być właśnie skoncentrowany portfel polskich akcji, wyselekcjonowanych przy wykorzystaniu tradycyjnych narzędzi analizy fundamentalnej. Legg Mason AS FIZ jest kwintesencją stylu i procesu inwestycyjnego Legg Mason, z którego słyniemy od wielu lat. Dlatego też mamy nadzieję, że nasza koncepcja inwestycyjna, niezwykle prosta i zrozumiała, a jednocześnie bardzo efektywna, spotka się z dużym zainteresowaniem wśród Klientów i dystrybutorów – dodaje Jacek Treumann.

Ranking Rzeczpospolitej jest kolejnym ukazującym Legg Mason TFI jako jednego z liderów rynku. W rankingach opublikowanych m.in. przez Rzeczpospolitą (Kto dobrze przetrwał bessę, 15.10.2009), Forbes (Super Alfa trafiła w ręce zespołu PKO/CS, 22.10.2009), Gazetę Wyborczą (Najlepsze fundusze na hossę i bessę, 11.01.2010) oraz Parkiet (TFI w długim terminie gorzej na rynku, 11.01.2010), w horyzoncie 5-letnim niekwestionowaną pozycję lidera zajmuje Legg Mason Akcji FIO.