Firma Leartes poszerza działania na rynku chińskim

Spółka Leartes – oferująca kompleksowe usługi spedycyjne z wykorzystaniem wszystkich gałęzi transportu – zwiększa skalę działania na rynku chińskim. Jest to możliwe dzięki nawiązanej w maju 2010 roku współpracy z firmą Trans Hope z miasta Shenzen w Chinach. Na mocy zawartej umowy, chiński partner odpowiada za wszystkie procedury związane z wysyłką towarów w kontenerach do importerów, będących klientami firmy Leartes.

Gdyńska spółka pełni natomiast rolę agenta zapewniającego organizację transportu na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej.

Leartes intensywnie rozwija sieć agentów i partnerów biznesowych na terenie całego świata. Rezultatem tych działań jest podpisana w maju umowa z firmą Trans Hope, która obejmuje kontaktowanie się z biurami armatorskimi oraz ustalanie szczegółów transportu towarów skonteneryzowanych na rynku chińskim. Nowy partner bezpośrednio kontaktuje się z producentem (eksporterem), dba o terminowe załadunki kontenerów oraz dopilnowuje spraw celnych związanych z wysyłką ładunku.

Firma Leartes pozostaje w kontakcie z Trans Hope praktycznie przez całą dobę, co pozwala na prawidłowy przepływ informacji pomiędzy podmiotami. Spółka systematycznie otrzymuje raporty związane z postępowaniem procesu załadunkowego, które następnie przekazywane są do Klientów. Umożliwia to bieżące informowanie zleceniodawców, którzy posiadają wiedzę odnośnie tego, co dzieje się z ich ładunkiem.

„Rynek chiński jest bardzo ważny dla firm z branży TSL. Większość towarów konsumpcyjnych jest obecnie produkowana w Chinach. Jest to największy rynek frachtowy na towary importowane do Europy – zarówno w formie skonteneryzowanej, jak i drobnicowej. Chcemy być na nim obecni, a dzięki współpracy z Trans Hope, będziemy mogli systematycznie zwiększać w nim swój udział. Nie zamierzamy jednak ograniczać się tylko do rejonu azjatyckiego, angażujemy się w różnych częściach globu. Wszędzie tam, gdzie jest zapotrzebowanie na usługi spedycyjne” – mówi Anna Grulkowska, prezes zarządu firmy Leartes.

Według danych Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Pekinie, w 2009 roku miała miejsce kontynuacja wzrostu wartości wymiany handlowej pomiędzy Polską a Chinami. Jest to największy partner w imporcie z Azji oraz drugi w imporcie w ogóle. Najważniejszymi produktami importowanymi z Chin są wyroby przemysłu elektromaszynowego, przemysłu lekkiego oraz wyroby metalurgiczne. Polskie przedsiębiorstwa najczęściej eksportują do Chin takie produkty jak miedź, związki chemiczne czy maszyny specjalistyczne.

Spółka Leartes oferuje szeroki wachlarz usług spedycyjnych w obszarach: spedycji morskiej, lądowej oraz lotniczej. Dodatkowo, Klienci firmy mogą skorzystać z pełnej obsługi celnej oraz ubezpieczenia CARGO na ładunek przewożony drogą morską lub lądową. Oferta Leartes obejmuje również doradztwo transportowe w celu wyboru optymalnych i spełniających potrzeby Klientów rozwiązań logistycznych.

Strategia firmy przewiduje intensywny rozwój oraz rozbudowywanie współpracy z zagranicznymi partnerami. Pozwoli to na zdobywanie nowych klientów, którym oferowane będą coraz nowocześniejsze i dedykowane rozwiązania logistyczne.

Firma Trans Hope oferuje kompleksowe usługi spedycyjne w systemie „od drzwi do drzwi” oraz „od portu do portu” pomiędzy najważniejszymi chińskimi oraz tajwańskimi miastami portowymi a resztą świata.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu