Emisja akcji WDB S.A. zakończona sukcesem

WDB S.A. – jeden z liderów wśród brokerów ubezpieczeniowych na Dolnym Śląsku – zakończył z sukcesem prywatną emisję akcji o wartości 1,1 mln złotych. Całość emisji została sprzedana w ciągu ok. dwóch tygodni, a popyt zgłaszany przez inwestorów znacznie przekraczał ilość oferowanych akcji. Debiut WDB S.A. na rynku NewConnect planowany jest na 30 lipca br. Funkcję oferującego pełnił Wrocławski Dom Maklerski S.A., Autoryzowanym Doradcą jest CEE Capital sp. z o.o.

„Zainteresowanie inwestorów przerosło nasze oczekiwania, całość emisji sprzedaliśmy w ciągu niecałych dwóch tygodni. Było to pewnego rodzaju miłe zaskoczenie, biorąc pod uwagę niestabilną sytuację na rynkach finansowych w ostatnim okresie. Jednakże okazało się, że nasz model biznesu i potencjał wzrostu wyraźnie odróżnia WDB S.A. od innych podmiotów na rynku i może być atrakcyjny dla inwestorów. Teraz przystępujemy do finalnych prac związanych z debiutem, który planowany jest na 30 lipca podczas uroczystości NewConnect Convention 2010.” – mówi Krzysztof Cichecki, Prezes Zarządu WDB S.A.

Pozyskane środki WDB chce przeznaczyć na rozwój wewnętrzny i zewnętrzny organizacji.

„Emisja akcji poprzedzająca wejście spółki na rynek NewConnect, miała na celu pozyskanie dodatkowych środków na rozwój WDB. Jest to element naszej strategii biznesowej, którą konsekwentnie realizujemy. Miesiąc temu firma została przekształcona w spółkę akcyjną, teraz zakończyliśmy subskrypcję akcji, a następnym krokiem jest wejście na NewConnect. Popyt rynku na nasze akcje stopniowo rósł. Jesteśmy pierwszą spółką z branży brokerskiej, która wejdzie na rynek alternatywny stąd emisji towarzyszyło spore zainteresowanie i ciekawość co do modelu biznesu. Środki, które pozyskaliśmy zostaną przeznaczone m.in. na inwestycje w kapitał ludzki. W przypadku firm usługowych o naszym profilu działalności to dobry zespół ludzki decyduje o generowanych wynikach. Planujemy także wzrost poprzez fuzje i przejęcia. Obecnie obserwujemy rynek i badamy konkurencję.” – mówi Krzysztof Cichecki, Prezes Zarządu WDB S.A.

Po pierwszych pięciu miesiącach br. WDB zanotował przychód na poziomie 670 tys. złotych.

„Branżę ubezpieczeń cechuje sezonowość: słabsza pierwsza połowa roku jest wyrównywana przez drugą. Większość naszych przychodów i zysków wypracowujemy od czerwca do grudnia. Na koniec 2010 r. prognozujemy 2,5 mln zł przychodów. Zaś zysk powinien być na poziomie ok. 0,5 mln złotych.” – tłumaczy Krzysztof Cichecki, Prezes Zarządu WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu