Działalność ActiveMED wzmocniona systemem Microsoft Dynamics CRM

Dzięki wdrożeniu aplikacji Microsoft Dynamics CRM, firma ActiveMED wzmocniła zarządzanie sprzedażą i obsługą Klientów, zwiększając sprzedaż do istniejących Klientów aż o 15%

ActiveMED, dostawca kompleksowych usług w zakresie obsługi informatycznej obiektów związanych z branżą medyczną i farmacją, wdrożył system Microsoft Dynamics CRM 4.0, jako narzędzie wspierające zarządzanie relacjami z klientami. Ponadto firma zdecydowała się na implementację narzędzia Microsoft Exchange Server.

Powodem wdrożenia systemu CRM był dynamiczny rozwój firmy, a tym samym konieczność usprawnienia zarządzania kontaktami rosnącą liczbą klientów i interakcji z nimi. Dodatkowo, ze względu na częste wyjazdy pracowników firmy i związane z tym zakłócenia w komunikacji wewnętrznej, ActiveMED potrzebował narzędzia do sprawnego organizowania i nadzorowania wykonywanych obowiązków przez pracowników.

– Poszukiwaliśmy takiego rozwiązania, które pomogłoby wzmocnić nasze relacje z Klientami. Potrzebowaliśmy systemu o rozbudowanej funkcjonalności, umożliwiającej uzyskanie lepszego obrazu indywidualnych potrzeb Klientów oraz ich preferencji, a także pozwalających na zaoferowanie im usług o jak najwyższej jakości – mówi Krzysztof Musiał, współwłaściciel ActiveMED.

– Uznaliśmy, że system Microsoft Dynamics CRM będzie najbardziej odpowiednim narzędziem i pomoże rozwiązać problemy technologiczne, z jakimi borykała się firma ActiveMED. Dodatkowo, system umożliwił ActiveMED podniesienie jakości oferowanych usług poprzez bieżący monitoring wszystkich procesów zachodzących w firmie – mówi Tomasz Kozłowski, CRM Team Leader w Microplan Polska, firmie będącej certyfikowanym partnerem Microsoft Dynamics i przeprowadzającej implementację rozwiązania Microsoft Dynamics CRM w ActiveMED.

Zaimplementowane rozwiązanie oferuje szeroką gamę możliwości, począwszy od prostych w obsłudze funkcji dostosowywania systemu do indywidualnych potrzeb, poprzez elastyczne funkcje raportowania, aż po zaawansowane opcje wyszukiwania danych. Dodatkowo, Dynamics CRM jest rozwiązaniem prostym w obsłudze ze względu na intuicyjny interfejs, wyglądem przypominającym powszechnie użytkowane wśród pracowników firmy narzędzie Microsoft Outlook.

Aplikacja została rozbudowana tak, aby mogła gromadzić wszystkie konieczne dane o klientach firmy. Dynamics CRM umożliwia pracownikom firmy sprawną obsługę oraz kolejkowanie zgłoszeń ze zbiorczych adresów e-mail, rejestrowanie historii działań u klienta czy też ewidencjonowanie informacji o sprzęcie i oprogramowaniu klienta. Narzędzie wspomaga również zarządzanie kontaktami z klientami oraz informacjami o nich, zarządzanie bazami danych, produktami i usługami oraz umożliwia definiowanie przepływów pracy (workflow) między zespołami i grupami.

Pracownicy ActiveMED mogą efektywnie zarządzać całym procesem sprzedaży nowych usług. Szybki dostęp do danych o klientach i zgłoszeń w czasie rzeczywistym pozwala pracownikom firmy na szybsze finalizowanie większej ilości transakcji z klientami. Natomiast dzięki zdefiniowanym mechanizmom przypisywania, kwalifikowania szans sprzedażowych oraz zarządzania procesami handlowymi, firma zwiększa swoją produktywność.

– Już widzimy, że zwrot z inwestycji nie przekroczy 6 miesięcy od operacyjnego uruchomienia systemu. Udało nam się osiągnąć wymierne korzyści – po wdrożeniu aplikacji możemy potwierdzić wzrost sprzedaży do istniejących Klientów o 15%, wzrost sprzedaży produktów czy usług powiązanych o 35% oraz skrócenie czasu obsługi zapytań Klientów o 45%. To wszystko udało się osiągnąć bez zwiększenia zatrudnienia, prowadzenia kosztownych działań marketingowych, zasadniczo tylko dzięki optymalizacji procesów objętych systemem Microsoft Dynamics CRM – mówi Tomasz Baniak, współwłaściciel ActiveMED.

Microsoft Dynamics CRM umożliwia organizowanie czasu pracy serwisantów oraz delegowanie dla nich zadań. Narzędzie pozwala na przypisywanie, zarządzanie i rozwiązywanie zdarzeń serwisowych za pomocą innowacyjnych funkcji, takich jak automatyczny routing, kolejkowanie i eskalacja żądań serwisowych, a także dzięki narzędziom do śledzenia komunikacji oraz automatycznego odpowiadania na wiadomości e-mail.

– Dzięki wdrożeniu aplikacji Dynamics CRM możemy działać sprawniej, a co za tym idzie – przy utrzymaniu obecnego poziomu wielkości organizacji możemy znacznie powiększać portfel naszych Klientów – dodaje Tomasz Baniak, ActiveMED.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu