Urzeczywistnianie idei, czyli o powstaniu KIGEE

Po zebraniu założycielskim, które odbyło się 24 czerwca b.r. w gmachu warszawskiego Instytutu Biotechnologii, Krajowa Izba Gospodarczej Efektywności Energetycznej (KIGEE) przestała być pomysłem, a stała się funkcjonującą instytucją. Inicjatorami przedsięwzięcia, które ma za zadanie wspieranie działań zmierzających do podnoszenia efektywności energetycznej w Polsce są m.in. Leszek Jaremkiewicz (Argox), Rafał Hapek (SCiAE) i Grzegorz Nowak (A-CERT).

Izba reprezentuje podejście do przedsięwzięć proekologicznych, które ma na celu zmniejszenie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko. Jedną z idei KIGEE jest wizja tworzenia społeczeństwa odpowiedzialnego i świadomego, stąd też w statut organizacji zostały wpisane poza zadaniami ściśle związanymi z ideą efektywności energetycznej, także działania wspierające edukację oraz związane z wydawaniem czasopism czy książek. Działalność Izby ma w sposób bezpośredni, jak i pośredni, doprowadzić do poprawy efektywności energetycznej polskiej gospodarki.

Członkowstwo w Izbie jest otwarte dla wszystkich osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którym nie jest obce dobro środowiska naturalnego i przyszłość energetyczna Polski. W zebraniu założycielskim brali udział m.in. Maria Dreger (Rockwool), Aleksander Panek (NAPE), Jerzy Żurawski (DAES) oraz 105 firm, które stały się tym samym członkami KIGEE. – Tak wysokie zainteresowanie tym przedsięwzięciem świadczy jedynie o tym, że istnieje ogromna potrzeba powołania do życia instytucji, która w sposób realny będzie miała wpływ na kształt polskiego rynku efektywności energetycznej – mówi Piotr Pawlak, dyrektor zarządzający BuildDesk Polska i członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej Efektywności Energetycznej.

W trakcie zebrania wybrana została Rada Izby i Komisja Rewizyjna, jak również uchwalono statut Izby. Organy te będą dokładały starań, by działalność KIGEE wpisywała się w politykę energetyczną Unii Europejskiej, wspierając Polskę w realizacji unijnych dyrektyw.

– Pragniemy, razem z pozostałymi członkami KIGEE, aby wyróżniała się ona wśród innych instytucji działających na tym polu w Polsce. Największym atutem Izby ma być skuteczność podejmowanych przez nią działań oraz stały rozwój stymulujący sukces wszystkich jej członków – mówi prezes Izby, Leszek Jaremkiewicz i zapowiada, że już wkrótce możemy się spodziewać pierwszych rezultatów jej funkcjonowania.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu